Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie: PODETE TUBULARE DN 500 SI SANTURI DALATE IN SATUL ROSIA JIU, COMUNA FARCASESTI, JUDETUL GORJ- SANT RANFORT, ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR.2064/25.03.2010


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
85.437 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Special Construct Montaj S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98048/21.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Farcasesti (Primaria Farcasesti)
Adresa postala:  com. Farcasesti, jud. Gorj, Localitatea:  Farcasesti, Cod postal:  215235, Romania, Punct(e) de contact:  Corina Buzducea, Tel. 0253/289544, Email:  [email protected], Fax:  0253/289544
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie: PODETE TUBULARE DN 500 SI SANTURI DALATE IN SATUL ROSIA JIU, COMUNA FARCASESTI, JUDETUL GORJ- SANT RANFORT, ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR.2064/25.03.2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Farcasesti, Judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie: PODETE TUBULARE DN 500 SI SANTURI DALATE IN SATUL ROSIA JIU, COMUNA FARCASESTI, JUDETUL GORJ- SANT RANFORT, ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR.2064/25.03.2010
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
85, 436.51RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act ad.nr.1 la ctr.2064/25.03.2010 Denumirea: ?Proiectare si executie: PODETE TUBULARE DN 500 SI SANTURI DALATE IN SATUL ROSIA JIU
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Special Construct Montaj S.R.L.
Adresa postala:  Oras Rovinari, str. Prieteniei, judetul Gorj, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 85484.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 85436.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj, sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Tudor Vladimirescu, Nr.34, Localitatea:  Tg-Jiu, Cod postal:  210132, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Farcasesti
Adresa postala:  Judetul Gorj, Localitatea:  Farcasesti, Cod postal:  215235, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2010 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer