Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BRADESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.288.558 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VAD PROD SRL
Anunt de atribuire numarul 91034/27.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88155
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BRADESTI (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRADESTI DOLJ)
Adresa postala:  Comuna Bradesti, strada Mihai Viteazul nr.3, Localitatea:  Bradesti, Cod postal:  207105, Romania, Punct(e) de contact:  ENACHE CARMEN, Tel. 0251444206, In atentia:  ENACHE CARMEN, Email:  [email protected], Fax:  0251444091, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BRADESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA BRADESTI
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SCOPUL CONTRACTULUI IL CONSTITUIE EXECUTIA DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL " ALIMENTARE CU APA" IN LOCALITATEA BRADESTIOFERTA VA INCLUDE TOATE ACTIVITATIILE DE SERVICII SI LUCRARI SI VA TREBUI DEPUSA PENTRU TOATE ACTIVITATIILE DE PROIECTARE SI EXECUTIE CONFORM CU SPECIFICATIILE TEHNICE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71000000-8 - Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45252120-5-Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 288, 558RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 279 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE ALIMENTARE CU APA IN COUNA BRADESTI
V.1) Data atribuirii contractului 3/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VAD PROD SRL
Adresa postala:  STR. TUFANELE NR 7, Localitatea:  CRAIOVA, Cod postal:  200233, Romania, Tel. 0251423757
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5717360.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5288558.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel Craiova
Adresa postala:  b-dul Nicolae titulescu nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251418568, Fax:  0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL DOLJ
Adresa postala:  Craiova str. Brestei nr 12, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200420, Romania, Tel. 0251418612, Fax:  0251419851
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul de achizitii publice din cadrul Primariei Bradesti
Adresa postala:  Str. Mihai viteazul nr. 3, Comuna Bradesti, Localitatea:  Bradesti, Cod postal:  207105, Romania, Tel. 0251444206, Email:  [email protected], Fax:  0251444206
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2010 09:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer