Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si Executie autostrada Lugoj - Deva, Loturile 2 si 3


Anunt de participare numarul 134422/03.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Horia Nicolae, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii Coeziune / IFI, Tel. +40 212643299, In atentia: Horia Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii Coeziune / IFI, Tel. +40 212643299, In atentia: Horia Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - CESTRIN - Directia Achizitii cu Finantare Externa
Adresa postala: CNADNR SA - CESTRIN - BULEVARDUL IULIU MANIU NR 401A, SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Horia Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si Executie autostrada Lugoj - Deva, Loturile 2 si 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, judetul Timis, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare Si Executie Autostrada Lugoj-Deva, Loturile 2 si 3, Sectorul Dumbrava - Ilia. Proiectul se propune a se executa conform conditiilor de contract Fidic Galben de tip Proiectare si Executie.
Lot 2: Proiectare si Executie Autostrada Lugoj ? Deva, Lot 2
Lot 3: Proiectare si Executie Autostrada Lugoj ? Deva, Lot 3
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare Si Executie Autostrada Lugoj-Deva, Loturile 2 Si 3.
Total: 49, 74 Km din care Lotul 2:28, 6 Km si Lotul 3:21, 141 Km.
Proiectare Si Executie Autostrada Lugoj-Deva - Lotul 2: km. 27+620 ? km.56+220
Proiectare Si Executie Autostrada Lugoj-Deva ? Lotul 3: km. 56+220 ? km.77+361
Proiectul se propune a se executa conform conditiilor de contract Fidic Galben de tip Proiectare si Executie.Autostrada Lugoj-Deva Lot 2 este parte integranta a coridoruluiIV paneuropean, care se desfasoarape teritoriul tarii noastre de la Nadlac pana la Constanta. Viitorul tronson de autostradaeste situatin partea de vest atarii, in zona Banatului, fiind cuprins interitoriul administrativ al Judetelor Timis si Hunedoara, avand o lungime totala de 28, 600 Km.
Proiectul va include:
I. Autostrada cu 2 benzi de circulatie, lungime totala de 28, 600 km si latimea platformei de 26 mPentru iesirea si intrarea de pe autostrada in/dintr-o zona de parcare/odihna sau parcare/odihna si servicii, respectiv pentru benzile de iesire din flux si sau decelerare, accelerare si intrare in flux, se aplica aceleasi principii ca si la nodurile rutiere.
II. Structurile includ:
a) Doua poduri;
b) Doisprezece pasaje peste autostrada;
c) Doua viaducte;
d) Numeroase structuri de scurgere a apelor, inclusiv podete.
III. Spatiul de serviciu va fi amplasat la vest de Batesti la km 40+300.
IV. Nodul rutier Margina la intersectia autostrazii cu drumul national DN68A.
S-a prevazut un nod rutier la intersectia autostrazii cu drumul national DN68A. Acest nod va fi amplasat aproximativ la km 42+710 al autostrazii, la aproximativ 1, 0 km vest de Margina si la aproximativ 4, 5 km est de Faget.
Bretelele acestui nod rutier tip ?semi-trefla? se dezvolta fata de pasajul peste autostrada, in directia Deva.
La acest nod rutier, razele bretelelor directe au valoarea R = 95 m, adecvate unei viteze de proiectare de 50 km/h. Razele bretelelor semi-directe au valoarea R = 60 m, (viteza de proiectare = 40 km/h).V. Centrul de intretinere va fi amplasat in apropierea nodului rutier Margina (la aproximativ km 43 al autostrazii)
Lucrarile vor include de asemenea, dar nu vor fi limitate la: lucrari de terasament, constructia rambleelor, constructia trotuarelor, garduri, bariere, parapete, marcaje si elemente de semnalizare orizontala si verticala, sistemul deiluminat, sistemele de comunicatie ale autostrazii, zone publice de agrement si lucraride peisagistica si de amenajare a terenului.Autostrada Lugoj-Deva Lot 3 este parte integranta a coridoruluiIV paneuropean, care se desfasoarape teritoriul tarii noastre de la Nadlac pana la Constanta.
Viitorul tronson de autostradaeste situatin partea de vest atarii, in zona Banatului, fiind cuprins interitoriul administrativ al Judetului Hunedoara, avand o lungime totala de 21, 141 Km.
Proiectul va include:
I. Autostrada cu 2 benzi de circulatie, lungime totala de 21, 141 km si latimea platformei de 26 mPentru iesirea si intrarea de pe autostrada in/dintr-o zona de parcare/odihna sau parcare/odihna si servicii, respectiv pentru benzile de iesire din flux si sau decelerare, accelerare si intrare in flux, se aplica aceleasi principii ca si la nodurile rutiere.
II. Structurile includ:
a) Un pod;
b) Sapte pasaje peste autostrada;
c) Doua viaducte;
d) Numeroase structuri de scurgere a apelor, inclusiv podete.
III. Spatiul de servicii va fi amplasat aproape de Ohaba la km 59+700.
IV. Noduri rutiere:
-Nod rutier Dobra ? acest nod rutier cu DN68A se gaseste la km 67+075 al noii autostrazi, la 4, 1 km vest de Dobra si la 1, 1 km est de Grind. Bretelele directe ale acestui nod rutier se dezvolta fata de pasajul peste autostrada, in directia Deva. La acest nod rutier, razele bretelelor directe sunt R=100 m si 125 m, adecvate unei viteze de proiectare de 50 km/h si 60 km/h. Razele bretelelor semi-directe sunt R=60m, (viteza de proiectare = 40 km/h).
- Nod rutier Ilia ? acest nod rutier cu DN7 se gaseste la km 77+000 al noii autostrazi, la aproximativ 3, 3 km vest de Ilia si la 0, 6 km est de Gothatea. Bretelele directe ale acestui nod rutier semi-trefla se dezvolta fata de pasajul peste autostrada, in directia Deva. La intersectia la nivel cu DN7 se va prevedea un sens giratoriu, traseul drumului national trebuind relocat pe o lungime de cca. 450 m. La acest nod rutier, razele bretelelor directe sunt R = 60 m si 125 m, adecvate unei viteze de proiectare de 40 km/h si 60 km/h. Razele bretelelor semi-directe sunt R = 60 m, (viteza de proiectare = 40 km/h);Lucrarile vor include de asemenea, dar nu vor fi limitate la: lucrari de terasament, constructia rambleelor, constructia trotuarelor, garduri, bariere, parapete, marcaje si elemente de semnalizare orizontala si verticala, sistemul deiluminat, sistemele de comunicatie ale autostrazii, zone publice de agrement si lucraride peisagistica si de amenajare a terenului.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 089, 633, 603RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
78 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului, in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de: Lot 2:20.000.000 Lei; Lot 3:19.000.000 Lei. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de: Lot 2:4.719.318, 50 Euro; Lot3:4.483.352, 60 Euro, calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent perioadei 01.01.2011- 31.12.2011, de 1 Euro = 4, 2379 Lei. II. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 21A/21B Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari si completata conform Formularului nr. 36A/ Formularului nr. 36B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul este finantat din Fondul de Coeziune (85%) in cofinantare cu Bugetul de Stat (15%).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare: 1. Situatia personala a ofertantului2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale3. Capacitatea economica si financiara4. Capacitatea tehnica5. Capacitatea profesionala6. Standardele de Asigurare a Calitatii7. Standardele de protectie a mediului.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre.Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c1), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publicac. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului/Tertul sustinator la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul A din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dna. Director General Daniela Draghia, dl. Director Achizitii cu Finantare Externa Horia Nicolae, dl. Marius Curculescu, Sef Serviciu Licitatii Coeziune/IFI, dna. Nicoleta Margarit, Sef Serviciu Licitatii FEDR/IFI, dna. Anca Bobalca - Sef Serviciu Contractare Fonduri Externe, dl. Andrei Filipescu - Director Directia Legislatie, Contencios si Contracte, dl. Emil Rusoiu - Serviciul CFP si Avizare contracte, dl. Ionut Masala - Director General Adjunct Economic, dl. Marius Pistea - Director Proiecte Autostrazi Fonduri Externe, dna. Daniela Vovec - Director Proiecte DN Fonduri Externe Nerambursabile, dna. Nicoleta Davidescu - Director Directia Investitii, dl. Mircea Epure - Director Proiecte DN Fonduri Externe Rambursabile? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o declaratie bancara, in original, ca dispune de resurse reale, negrevate de datorii sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de minim: Pentru Lotul 2:144.000.000 Lei, Pentru Lotul 3:134.000.000 Lei sau echivalent, pentru o perioada de 4 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.
Cerinta 2 Media cifrei de afaceri a ofertantului in domeniul de activitate aferent infrastructurii de transport rutier* pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minim: Pt Lotul 2:800.000.000 Lei; Pt Lotul 3:750.000.000 Lei
Nota 1: Prin infrastructura de transport rutier se inteleg lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire aferente DN si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor. Sunt excluse lucrari de tipul: asternere covor asfaltic, ranforsare sistem rutier, reciclare, lucrari de intretinere periodica, consolidare versanti si altele asemenea aferente DN si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor.
Nota 2: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv, (2008-1Euro=3, 682Lei;2009?1Euro=4, 237Lei, 2010-1Euro=4.209lei, 2011?1 Euro=4, 2379Lei). Pt alte monede se transforma mai intai in Euro, utilizand cursurile medii pt anii respectivi, publicate pe site http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro
Cerinta nr. 3 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate (L) pentru exercitiul financiar aferent anului 2011 de minim 100%.Nota: Pentru calcularea indicatorului Lichiditate (L) pentru exercitiul financiar aferent anului 2011 se utilizeaza formula : L= Active circulante / Datorii curente x 100
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 1 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani*) cel mult trei contracte de lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier** in care participarea ofertantului la acestea sa fi fost in valoare totala cumulata de minim : Pentru Lotul 2:850.000.000 Lei fara TVA Pentru Lotul 3:800.000.000 Lei fara TVA, din care cel putin un contract trebuie sa fie de constructie noua autostrada/ drum national/ drum expres.
Nota 1: Pentru transf in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv, (2008-1Euro=3, 682 Lei;2009?1Euro=4, 237Lei, 2010-1Euro=4, 209 lei, 2011?1Euro=4, 2379 Lei).Pt proiectele/lucrarile finalizate in 2012, cursul mediu anual se va calcula ca medie aritmetica a lunilor pentru care BNR a publicat pe site-ul www.bnr.ro un curs mediu lunar. Pt alte monede se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pt anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/ budget/ inforeuro
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 2 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul are drept de folosinta sau detine minim o (1) statie de asfalt dotata cu instalatie pentru bitum modificat necesara pentru indeplinirea acestui contract.
Durata normala de functionare a statiei de asfalt va trebui sa acopere durata de implementare a contractului.
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 3 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier** Nota: G.T.F ? Geotehnica si teren de fundare; M.B.M ? Materiale pentru betoane si mortare; B.Ba.Bp ? Beton, Beton armat, beton precomprimat; A.N.C.F.D ? Agregate naturale pentru lucrari de CF, drumuri; M.D ? Materiale pentru drumuri; D ? Drumuri.
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 4 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat (a dus la bun sfarsit) in ultimii 5 ani**), cel mult 2 proiecte/contracte de elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Executie pentru lucrari de constructii noi/ reabilitari /modernizari/largiri de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi, in lungime totala de minim 20 km din care cel putin un contract/proiect pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie pentru constructie noua de drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrazi in lungime totala de minim 8 km .
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 5 Ofertantul a executat lucrari de constructii/ reabilitari /modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor, in ultimii 5 ani**), in valoare de minim: Pentru Lotul 2:115.000.000 Lei, fara TVA; Pentru Lotul 3:135.000.000 Lei, fara TVA
Capacitatea tehnica - Cerinta nr. 6 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul are drept de folosinta sau detine instalatii de forat coloane de Ø1180 mm si instalatii de forat coloane de Ø1500 mm, instalatii care pot fi disponibilizate pentru acest contract pe intreaga perioada de executie. Durata normala de functionare a instalatiilor de forat coloane va trebui sa acopere durata de implementare a contractului.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 1 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : I. Coordonator de Proiect: Studii: a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de lb romana si/sau engleza* Experienta profesionala generala: -minim 5 ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/ contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: minim 3 (trei) ani experienta profesionala in contracte/proiecte de lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de transport rutier**. in pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 2 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: II. Coordonator de Proiect Adjunct Studii: a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta profesionala generala: - minim 5 (cinci) ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: a. minim 3 (trei) ani experienta profesionala in lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de transport rutier** pe pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 3 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : III. Responsabil cu Calitatea: Studii a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta generala: minim 5 (cinci) ani experienta profesionala experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un contract/proiect aferent domeniului infrastructurii de transport rutier** intr-o pozitie de Responsabil control calitate/Responsabil tehnic cu calitatea/Sef laborator/Responsabil cu asigurarea calitatii/Inginer calitate.
Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 4 - Pentru fiecare lot in parte. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : IV Sef de Santier: Studii a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta profesionala generala: -minim 5 (cinci) ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: - minim 3 (trei) ani experienta profesionala in calitate de Sef Santier sau in pozitii similare care sunt: Adjunct Sef Santier, in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier**.
Capacitatea profesionala-Cerinta 5 - Pentru fiecare lot in parte.Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: V Inginer de Drumuri?Sef Echipa proiectare Studii -licentiat al unei Facultati de Constructii ? diploma de inginer -cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta generala: -minim 5 ani experienta profesionala in domeniul drumurilor (autostrazi/drumuri expres/drumuri nationale/drumuri judetene/strazi in localitati urbane), in activitatile de proiectare si/sau lucrari de constructiiExperienta specifica: a. minim 3 ani experienta in serviciile de proiectare pentru Studiile de fezabilitate si/sau Proiecte tehnice si detalii de executie in domeniul infrastructurii de transport rutier**; b.Exp. in calitate de Ing drumuri-Sef echipa proiectare sau in pozitii similare: Director Echipa proiectare/Sef proiect pt.executia unui proiect tehnic si detalii de executie, pt un proiect de constructie noua de DN/drum expres/autostrada
Capacitatea profesionala-Cerinta 6 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: VI.Inginer Structuri Studii: ?Licentiat al unei Facultati de Constructii-diploma de inginer ?Bune cunostinte de limba romana si/sau engleza* Experienta generala: -Minim 5 ani experienta in lucrari de constructie si/sau in proiectare si/sau in supervizarea constructiei si/sau in management de contract/proiect in domeniul drumurilor (autostrazi/drumuri expres/drumuri nationale/drumuri judetene/strazi in localitati urbane) Experienta specifica: Minim 3 ani experienta profesionala in supervizarea si/sau executia lucrarilor de constructie noua/reabilitare/modernizare/largire de drumuri nationale/ autostrazi/ drumuri expres in calitate de Inginer Structuri sau pozitii similare.
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. ATENTIE! a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
STANDARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.06.2012 15:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.06.2012 13:00
Locul: CNADNR - CESTRIN - BULEVARDUL IULIU MANIU NR 401A, SECTOR 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens insotita de o copie a actului de identitate, observatori UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii Contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat din Fondul de Coeziune (85%) in cofinantare cu Bugetul de Stat (15%).Axa prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UEDomeniul major de interventie 1 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 7
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Transport
VI.3) Alte informatii
I. In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.II. Durata de executie este de 30 luni (6 luni proiectare + 24 luni executia lucrarii) iar perioada de notificare a defectiunilor este de 48 luni.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643299, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2012 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer