Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si Executie autostrada Lugoj - Deva, Loturile 2 si 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.142.658.432 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea Salini SpA si Secol ? Societa Edile Costruzioni e Lavori ? Societate pe Actiuni (Liderului Asocierii: SALINI SpA)
Anunt de atribuire numarul 134422/20.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141935
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643299, In atentia: Horia Nicolae, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si Executie autostrada Lugoj - Deva, Loturile 2 si 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, judetul Timis, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare Si Executie Autostrada Lugoj-Deva, Loturile 2 si 3, Sectorul Dumbrava - Ilia. Proiectul se propune a se executa conform conditiilor de contract Fidic Galben de tip Proiectare si Executie.Lot 2: Proiectare si Executie Autostrada Lugoj ? Deva, Lot 2Lot 3: Proiectare si Executie Autostrada Lugoj ? Deva, Lot 3
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 142, 658, 382.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S68-111522din06.04.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/69425 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ ? DEVA, Lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 18.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 18
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea Salini SpA si Secol ? Societa Edile Costruzioni e Lavori ? Societate pe Actiuni (Liderului Asocierii: SALINI SpA)
Adresa postala: Liderului Asocierii: SALINI SpA - Via Della Dataria, 22, Localitatea: Roma, Cod postal: 00187, Italy
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1081063518.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 562730583.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 3
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Servicii de proiectare autostrada
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 92/69652 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA LUGOJ ? DEVA, Lot 3
V.1) Data atribuirii contractului 21.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 16
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. TELOXIM CON S.R.L. ?COMSA S.A. ? ALDESA CONTRUCCIONES S.A. ? S.C. ARCADIS EUROMETUDES S.A (Liderului Asocierii: S.C.TELOXIM CON S.R.L.)
Adresa postala: Liderului Asocierii: S.C.TELOXIM CON S.R.L. ? str. Dambovita, nr. 59, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060843, Romania, Tel. +04 0372 118 300, Fax: +04 0372 118 300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1008570085.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 579927798.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat din Fondul de Coeziune (85%) in cofinantare cu Bugetul de Stat (15%).Axa prioritara 1 - Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii unui sistem durabil de transport si integrarii acestuia in retelele de transport ale UEDomeniul major de interventie 1 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 7
VI.2) Alte informatii
I. In conformitate cu Manualul operational pentru atribuirea contractelor de achizitie al ANRMAP, in cazul in care doua sau mai multe oferte ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare.II. Durata de executie este de 30 luni (6 luni proiectare + 24 luni executia lucrarii) iar perioada de notificare a defectiunilor este de 48 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii Coeziune / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643299, Email: [email protected], Fax: +40 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.11.2013 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer