Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Lotul 1: km 44+500 - km 54+000


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
210.369.456 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C.Spedition UMB S.R.L. (lider asociere) - S.C.Tehnostrade S.R.L. - Carena SpA Impresa DI Costruzioni
Anunt de atribuire numarul 112924/27.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 131123
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: CNADNR SA ? Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +04 212643299, In atentia: Dl. Horia Nicolae, Director Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +04 212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie autostrada Timisoara - Lugoj, Lotul 1: km 44+500 - km 54+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Romania, Judetul Timis.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile solicitate de Autoritatea Contractanta sunt descrise in cuprinsul Documentatiei de Atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233110-3 - Lucrari de constructii de autostrazi (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
210, 369, 462.74RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S245-374179din17.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 92/28514 Denumirea: Proiectare si executie autostrada Timisoara-Lugoj, Lotul 1 : km 44+500- km 54+000
V.1) Data atribuirii contractului 20.05.2011
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C.Spedition UMB S.R.L. (lider asociere) - S.C.Tehnostrade S.R.L. - Carena SpA Impresa DI Costruzioni
Adresa postala: Mun.Bacau, Calea Marasesti, nr.145, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600019, Romania, Tel. -, Email: -, Fax: -, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 266555952.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 210369462.74 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS-T - Constructia autostrazilor Nadlac- Arad, Orastie ? Sibiu si Lugoj ? Deva ? Fondul de Coeziune Transport. Proiectul va fi finantat de Uniunea Europeana prin Fonduri de Coeziune in procent de 85% si de Guvernul Romaniei in procent de 15%.
VI.2) Alte informatii
a) Din motive tehnice, Volumul 2 - Contractul, Volumul 3 ? Caietul de sarcini si Volumul 4 ? ANEXE, parte componenta a Documentatiei de Atribuire, nu pot fi publicate la adresa de internet: www.e-licitatie.ro, Documentatia de Atribuire va fi disponibila gratuit in format electronic pe site-ul www.cnadnr.ro ; b) Moneda in care trebuie intocmita oferta ? LEI; c) Prezentul contract intra sub incidenta acordului OMC.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel. +04 213104641, Email: [email protected], Fax: +04 213191674, Adresa internet (URL): http: // www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel. +04 213195180, Email: [email protected], Fax: +04 213195776, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=2
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR S.A. - Directia Achizitii cu Finantare cu Externa
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +04 212643299, Fax: +04 0212643298, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2012 11:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer