Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie bransamente gaze naturale pe raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
15.777.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ART INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141975/31.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136958
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: ALIN URCAN, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie bransamente gaze naturale pe raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA, 17 Centre de Retea
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie bransamente pe raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA. Contractul presupune proiectarea si executia bransamentului de catre acelasi executant, nu sunt aplicabile prevederile cu privire la diverse si neprevazute, deoarece executia se va face in baza proiectului tehnic, aprobat si acceptat in prealabil de catre autoritatea contractanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31311000-9 - Alimentare de la retea (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
15, 777, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 34947 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Alb
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ART INSTAL S.R.L.
Adresa postala: STRADA OVIDIU , NR. 4A, BLOC 619, SCARA B, APARTAMENT3, ETAJ1, Localitatea: Iasi, Cod postal: 6600, Romania, Tel. 0232/224588, Email: [email protected], Fax: 0232/224588, Adresa internet (URL): www.artinstal.ro
SIPATUB S.A.
Adresa postala: BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR 77, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel. 0724517384, Email: [email protected], Fax: 0358401419
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala: Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400119, Romania, Tel. 0264431198, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264431202
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 34948 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Ara
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC INSTAL GAS CORPORATION SRL
Adresa postala: str Constitutiei, nr 71, Localitatea: Arad, Cod postal: 564325, Romania, Tel. +40 257210232, Email: [email protected], Fax: +40 257210232
Instal Group SRL
Adresa postala: Timotei Cipariu nr 3, Localitatea: Arad, Cod postal: 310213, Romania, Tel. 0257276466, Email: [email protected], Fax: 0257206626, Adresa internet (URL): www.instalgroup.ro
Asociatia SC MIRAMON PRESTCOM SRL&SC INSTALATII GEVIS SRL&SC OPTIM SIG SRL&SC VIANCONS SRL, lider SC MIRAMON PRESTCOM SRL
Adresa postala: strada Bos, nr 114, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 765345, Romania, Tel. +40 354881118, Email: [email protected], Fax: +40 354881118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 34949 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Bac
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC MOLDINSTAL SRL&SC FLAVIA SRL, lider SC MOLDINSTAL SRL
Adresa postala: str Mioritei, bloc 25, sc B, ap 3, Localitatea: Bacau, Cod postal: 564361, Romania, Tel. +40 234570930, Email: [email protected], Fax: +40 234570930
COSTERM S.R.L.
Adresa postala: com. Carcina, Localitatea: Garcina, Cod postal: 610039, Romania, Tel. 0740167485, Email: [email protected], Fax: 0233 216949
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 34950 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Bai
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Onistua Com S.R.L.
Adresa postala: str. Culturii, nr.12, ap. 25, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430316, Romania, Tel. 0262218443, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0262218443, Adresa internet (URL): www.onistua.ro
POAN S.R.L.
Adresa postala: STR.VASILE LUCACIU, NR.162, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430323, Romania, Tel. 0744196630, Email: [email protected], Fax: 0262218021
MMG S.R.L.
Adresa postala: STR. HERA, NR. 10, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430145, Romania, Tel. 0262/218021, Email: [email protected], Fax: 0262/218021
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 34951 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Bis
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala: Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400119, Romania, Tel. 0264431198, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264431202
DIANOVA INSTAL
Adresa postala: Al. Heniu, Nr. 2/A/1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420111, Romania, Tel. 0745678155, Email: [email protected], Fax: 0263 218582, Adresa internet (URL): dianovainstal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 34952 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Clu
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
VEXANO S.R.L.
Adresa postala: ALEEA NEAJLOV, BL.78, AP.70, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440146, Romania, Tel. 0261/758121, Email: [email protected], Fax: 0261/758120
GRUP 4 INSTALATII S.A.
Adresa postala: STR. LUNCII, NR.5A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400375, Romania, Tel. 0264596168, Email: [email protected], Fax: 0264569266, Adresa internet (URL): www.grup4cj.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1806000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1806000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 34953 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Dev
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala: Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400119, Romania, Tel. 0264431198, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264431202
Asociatia SC MIRAMON PRESTCOM SRL&SC INSTALATII GEVIS SRL&SC OPTIM SIG SRL&SC VIANCONS SRL, lider SC MIRAMON PRESTCOM SRL
Adresa postala: strada Bos, nr 114, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 765345, Romania, Tel. +40 354881118, Email: [email protected], Fax: +40 354881118
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 34951 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Ias
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
ETNIS S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, Nr.98-100, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700180, Romania, Tel. 0232.230.113, Email: e[email protected], [email protected], Fax: 0232.411.408
Asociatia SC CORSEM IMPEX SRL&SC CIBOCAZ SRL, lider SC CORSEM IMPEX SRL
Adresa postala: str Orizont, nr 6A, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 433122, Romania, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1404000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1404000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 34940 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR P N
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COSTERM S.R.L.
Adresa postala: com. Carcina, Localitatea: Garcina, Cod postal: 610039, Romania, Tel. 0740167485, Email: [email protected], Fax: 0233 216949
ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. M. EMINESCU NR.31, BL.31, SC.A, AP.4, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610029, Romania, Tel. 0744648896, Email: [email protected], Fax: 0233211050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 34941 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Res
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC MIRAMON PRESTCOM SRL&SC INSTALATII GEVIS SRL&SC OPTIM SIG SRL&SC VIANCONS SRL, lider SC MIRAMON PRESTCOM SRL
Adresa postala: strada Bos, nr 114, Localitatea: Hunedoara, Cod postal: 765345, Romania, Tel. +40 354881118, Email: [email protected], Fax: +40 354881118
SIMSTAR S.R.L.
Adresa postala: Str. G. A. Petculescu, Nr.24, Localitatea: Resita, Cod postal: 320060, Romania, Tel. 0255-222214, Email: [email protected], Fax: 0255-222214
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 342000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 342000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 34942 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Sat
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEXANO S.R.L.
Adresa postala: ALEEA NEAJLOV, BL.78, AP.70, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440146, Romania, Tel. 0261/758121, Email: [email protected], Fax: 0261/758120
TERMOGAZ SRL
Adresa postala: SATU MARE, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 24/2, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440114, Romania, Tel. 0749272150, Email: [email protected], Fax: 0261711585
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel. 0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 34943 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Sib
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROCONFORT S.R.L.
Adresa postala: ALEEA PETRU RARES, NR 4, Localitatea: selimbar, Cod postal: 550247, Romania, Tel. 0743002316;0269/253838, Email: [email protected], Fax: 0269/253838, Adresa internet (URL): www.proconfortsibiu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 540000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 34955 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Suc
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC CORSEM IMPEX SRL&SC CIBOCAZ SRL, lider SC CORSEM IMPEX SRL
Adresa postala: str Orizont, nr 6A, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 433122, Romania, Email: [email protected]
INSTCOMP S.A.
Adresa postala: STRADA GRIGORE URECHE NUMARUL 19, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720213, Romania, Tel. 0230524078, Email: [email protected], Fax: 0230524079, Adresa internet (URL): www.instcomp.ro
INSTALATORUL S.R.L
Adresa postala: STR.GRIGORE URECHE, NR. 19, ET.2, CAMERELE 1-9, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720213, Romania, Tel. 0230/551719, Email: [email protected], Fax: 0230/551719, Adresa internet (URL): www.instalatorul-sv.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1605000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1605000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 34944 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Tir
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
MONTREPCOM S.R.L.
Adresa postala: Recea, Popasul Izvorul Rece, Localitatea: Ungheni, Cod postal: 540501, Romania, Tel. 0265/254209, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0265/254209
SC AS ROMPRIM SRL
Adresa postala: str Republicii, nr 158, Localitatea: Bocsa, Cod postal: 546372, Romania, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 34945 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Tim
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AS ROMPRIM SRL
Adresa postala: str Republicii, nr 158, Localitatea: Bocsa, Cod postal: 546372, Romania, Email: [email protected]
SC IM JURAVLE SRL
Adresa postala: str Berzei, nr 37, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 543768, Romania, Email: [email protected]
VIMATO S.R.L.
Adresa postala: STR. SALCIMILOR NR. 8, ETAJ P, CAMERA 3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300756, Romania, Tel. 0723563083, Email: [email protected], Fax: 0256487539;0256487539
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 34946 Denumirea: Proiectare si executie bransamente gaze naturale raza de activitate a E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA CR Zal
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII S.A.
Adresa postala: Str.Buftea, Nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400119, Romania, Tel. 0264431198, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264431202
VEXANO S.R.L.
Adresa postala: ALEEA NEAJLOV, BL.78, AP.70, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440146, Romania, Tel. 0261/758121, Email: [email protected], Fax: 0261/758120
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel. 0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 340000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 340000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 - art.117- In cazul in care numarulcandidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractantaare dreptul: a)fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; b) fie de a continua procedura denegociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile.Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis.Cantitatile minime si maxime sunt aproximative deoarece contractul presupune proiectarea si executia lucarii, cantitatile fiind identificate doar in urma proiectului tehnic. Aproximarea acestor cantitati minime si maxime s-a facut in baza istoricului acestor lucrari din anii precedenti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala: Piata Trandafirilor nr 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540046, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.05.2013 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer