Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie canalizare menajera Bl.A,B,C,D cartier Traian,canalizare menajera strada Maior Sontu - C.A.Rosetti,canalizare menajera Bl.A1-A3 IC Bratianu,modernizare canalizare strada Exercitiu,Mun.Pitesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
308.628 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 20690/31.08.2007
Informatii anunt de participare asociat 9352
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
Adresa postala: STR. IC Bratianu, NR. 24 A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110004, Romania, Punct(e) de contact: Departament Contracte Achizitii Publice, Tel.0248 625050, In atentia: MIHAI VIOREL BURCUS, Email: [email protected], Fax: 0248 223540, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie canalizare menajera Bl.A, B, C, D cartier Traian, canalizare menajera strada Maior Sontu - C.A.Rosetti, canalizare menajera Bl.A1-A3 IC Bratianu, modernizare canalizare strada Exercitiu, Mun.Pitesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bl.A, B, C, D cartier Traian, strada Maior Sontu - C.A.Rosetti, Bl.A1-A3 IC Bratianu, strada Exercitiu, Mun.Pitesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie canalizare menajera Bl.A, B, C, D cartier Traian, canalizare menajera strada Maior Sontu - C.A.Rosetti, canalizare menajera Bl.A1-A3 IC Bratianu, modernizare canalizare strada Exercitiu, Mun.Pitesti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232220-2 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.1)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
308, 628.26RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul
80%
Descriere:
2.
durata
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2118 Denumirea: Proiectare si executie modernizare canalizare menajera aferenta Bl.A, B, C, D cartier Traian...
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: Str POPA SAPCA , BL. P3, SC. C, AP6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248221267, Email: [email protected], Fax: 0248221267, Adresa internet (URL): www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 308628.26 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str.Victoriei nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110016, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleus nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Deparament Contracte Achizitii Publice
Adresa postala: Str.IC Bratianu nr.42, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110004, Romania, Tel.0248 222445, Email: [email protected], Fax: 0248 223337
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2007 10:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer