Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie consolidare si modernizare Corp A, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.895.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ATHENAEUM CONSTRUCT S.A.
Anunt de atribuire numarul 88096/24.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72826
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Adresa postala: BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR 4 SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Ionut Manea, Tel.021 3193250;021 3193251, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 3193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administrare fond imobiliar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie consolidare si modernizare Corp A, din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 8, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare (proiect ethnic, detalii de executie, caiete de sarcini si proiect pentru obtinerea autorizatie de construire, inclusiv documentatie obtinere avize si acorduri, asistenta tehnica) si executia lucrarilor de consolidare si modernizare corp A, la obiectivul Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 895, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3617 Denumirea: consolidare si modernizare corp A - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ATHENAEUM CONSTRUCT S.A.
Adresa postala: Str.Lt.Stefan Marinescu nr.9, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060773, Romania, Tel.0722.242.582;0213164077, Email: [email protected], Fax: 021.316.40.77;0318241423
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10200000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7895000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AFIUSP - Sector 1 - Biroul Juridic
Adresa postala: Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel.0213193251, Fax: 0213193252
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2009 11:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer