Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente contractului «VL-CL 1 ? ?Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitarea Statiei de Tratare Olanesti si a sursei Comanca, reabilitarea fronturilor de cap


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
25.562.082 RON

Castigatorul Licitatiei: VAD PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144374/14.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142749
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: Str. Carol I , nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240951, Romania, Punct(e) de contact: Anca Jidoveanu, Tel. +40 250739580, In atentia: Serviciu Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente contractului «VL-CL 1 ? ?Reabilitarea Statiei de Tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitarea Statiei de Tratare Olanesti si a sursei Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a Statiei de Tratare Dragasani?»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Valea lui Stan, Olanesti si Dragasani? Judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de proiectare si executie pentru Statiile de Tratare Valea lui Stan, Dragasani si Olanesti, a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, a sursei Comanca si a fronturilor de captare din Dragasani includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru constructia statiilor de tratare Valea lui Stan, Dragasani si Olanesti, a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, a sursei Comanca si a fronturilor de captare din Dragasani. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic, in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructied) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicee) Testare si punere in functiunef) Monitorizarea functionarii statiilor si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesarg) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 lunih) Instruirea personalului Operatorului S.C. APAVIL S.A.Valoare lucrari diverse si neprevazute ? 2.434.445, 00 RONO descriere amanuntita a lucrarilor, precum si specificatiile tehnice aferente acestora, sunt disponibile in Caietul de sarcini ? Capitolul 2 al documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45252120-5-Lucrari de constructii de instalatii de tratare a apelor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
25, 562, 081.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL 1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S119-204301din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: CCI2009RO161PRO11-CL1 Denumirea: Proiectare si executie de lucrari aferente contractului «VL-CL 1 ? ?Reabilitarea Statiei de Tratare
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VAD PROD S.R.L.
Adresa postala: Str. Tufanele nr.7, Craiova, Jud. Dolj, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200767, Romania, Tel. +40 251423757, Email: [email protected], Fax: +40 251423757
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28583319.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25562081.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 -"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea"
VI.2) Alte informatii
La valoarea de contract acceptata se adauga valoarea eventualelor cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 2 434 445 lei, la care se adauga TVA.Din valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Valcea
Adresa postala: Str. Scuarul Revolutiei, nr. 1, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 250739120, Email: [email protected], Fax: +40 250732207
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Potrivit OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APAVIL SA - Serviciu Achizitii Publice
Adresa postala: str. Carol I nr. 3-5, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel. +40 250739580, Email: [email protected], Fax: +40 0250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.12.2013 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer