Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului : Construirea a 4 statii de transfer in judetul Mehedinti?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.108.110 RON

Castigatorul Licitatiei: VIA VITA CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143113/07.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140666
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI
Adresa postala: str. traian, nr. 89, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Punct(e) de contact: Sediu, Tel. +40 372521137, In atentia: LUCIAN BOSOANCA, Email: [email protected], Fax: +40 0372521137, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului: Construirea a 4 statii de transfer in judetul Mehedinti?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: judetul Mehedinti
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executiade lucrari aferente proiectului : ? Construirea a 4 statii de transfer in judetul Mehedinti?: Lotul nr. 1 - Statia de transfer OrsovaLotul nr. 2 - Statia de transfer Baia de AramaLotul nr. 3 ? Statia de transfer StrehaiaLotul nr. 4 ? Statia de transfer Vinju Marea) Proiectele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile HG 863/2008.b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructied) Furnizarea si/sau montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicee) Testare si punere in functiunef) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesarg) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 24 lunih) Suport/Instruire a personalului Beneficiarului si/sau OperatoruluiO descriere a documentatiilor ce trebuie intocmite odata cu proiectul tehnic si ale lucrarilor ce se vor executa pentru realizarea statiei de transfer este disponibila in sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire ( caietul de sarcini ? volumul 2 si volumul 3 ).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232470-7-Statie de transfer de deseuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 108, 110RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10346 Denumirea: CONSTRUIREA STATIEI DE TRANSFER ORSOVA
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIA VITA CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: str.1 Decembrie1918, nr.4B, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220171, Romania, Tel. 0745073175, Email: [email protected], Fax: 0252338101
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5036275.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3894310.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 10347 Denumirea: CONSTRUIREA STATIEI DE TRANSFER BAIA DE ARAMA
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIA VITA CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: str.1 Decembrie1918, nr.4B, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220171, Romania, Tel. 0745073175, Email: [email protected], Fax: 0252338101
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5036275.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3894310.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 10436 Denumirea: CONSTRUIREA STATIEI DE TRANSFER STREHAIA
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRUSTUL DE CONSTRUCTII DROBETA SA
Adresa postala: str. Principala, nr. 1, Comuna Breznita-Ocol, Localitatea: Magheru, Cod postal: 227072, Romania, Tel. +40 312755, Email: [email protected], Fax: +40 312755
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4274857.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3432440.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 10437 Denumirea: CONSTRUIREA STATIEI DE TRANSFER VINJU MARE
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Grigorescu, nr. 8, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220175, Romania, Tel. 0252 312184, Email: [email protected], Fax: 0252 312358, Adresa internet (URL): www.acsistem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4057974.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3619000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Bugetul de stat, Bugetul local.POS Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor ??
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofetant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Totodata la aceasta sectiune completati si? Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 14 luni si perioada de notificare a defectelor de 24 luni.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART 256 INDICE 2 DIN OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI - DIRECTIA JURIDICA
Adresa postala: str Traian nr 89, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 220132, Romania, Tel. +40 0372521151, Email: [email protected], Fax: +40 0372521151, Adresa internet (URL): www.sejmh.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2013 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer