Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie extindere retea publica de apa potabila,canalizare ape uzate si statie de epurare,modernizare drumuri comunale si strazi si infiintare camin de batrani in localitatea Maieru,modernizare si dotare camin cultural in localitatea Anies,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.520.007 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONFORT DESIGN SRL
Anunt de atribuire numarul 86973/12.02.2010
Informatii anunt de participare asociat 78216
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MAIERU (CONSILIUL LOCAL MAIERU)
Adresa postala: Str. Principala, nr.606, Maieru, Localitatea: Maieru, Cod postal: 427130, Romania, Punct(e) de contact: VASILE BORS, Tel.0263/372009, Email: [email protected], Fax: 0263/372892, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie extindere retea publica de apa potabila, canalizare ape uzate si statie de epurare, modernizare drumuri comunale si strazi si infiintare camin de batrani in localitatea Maieru, modernizare si dotare camin cultural in localitatea Anies, comuna Maieru, jud. Bistrita-Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-servicii de proiectare: elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor faza PT si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului;
- lucrari de executie extindere retea publica de apa potabila, canalizare ape uzate si statie de epurare, modernizare drumuri comunale si strazi si infiintare camin de batrani in localitatea Maieru, modernizare si dotare camin cultural in localitatea Anies, comuna Maieru jud. Bistrita Nasaud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233000-9-Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 520, 006.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Financiar
20%
Descriere:
2.
Tehnic 1
20%
Descriere:
3.
Tehnic 2
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 87 Denumirea: P+Eextindere retea apa, canalizare, drumuri, camin de batrani, camin cultural
V.1) Data atribuirii contractului 1/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFORT DESIGN SRL
Adresa postala: Strada Tudor Vladimirescu nr.32, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440037, Romania, Tel.0361-419990
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8623203.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8520006.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322- "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bistrita-Nasaud Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Str.Alba-Iulia nr.1, jud. Bistrita Nasaud, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420178, Romania, Tel.0263213528, Fax: 0263231509, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de achizitii publice din cadrul Comunei Maieru
Adresa postala: Str.Principala nr.831, jud. Bistrita Nasaud, Localitatea: Maieru, Cod postal: 427130, Romania, Tel.0263372009, Email: [email protected], Fax: 0263372892
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2010 10:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer