Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Proiectare si executie extindere retele de alimentare cu apa si retele de canalizare pe str. Miron Costin si Nucului" Baia Mare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.176.092 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Antrepriza Montaj Instalatii S.A.
Anunt de atribuire numarul 42787/15.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29652
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.+(40)262212171, In atentia: Carmen Zamfirescu, Email: [email protected], Fax: +(40)262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
"Proiectare si executie extindere retele de alimentare cu apa si retele de canalizare pe str. Miron Costin si Nucului" Baia Mare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul Baia Mare, jud. Maramures str. Miron Costin si str. Nucului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare in faza PE si executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare pe str. Miron Costin si Nucului din municipiul Baia Mare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.1)
45332200-5-Lucrari de instalare de echipamente pentru distributia apei (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 176, 092.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
calitatea materialelor propuse
15%
Descriere:
3.
solutia tehnica propusa
10%
Descriere:
4.
durata de executie
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10647 Denumirea: "Proiectare si executie extindere retele de alimentare cu apa si retele de canalizare pe str. Miron
V.1) Data atribuirii contractului 4/9/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Antrepriza Montaj Instalatii S.A.
Adresa postala: str. Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel.0262/213473, Fax: 0262/215015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5176092.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+(40)213104641, Email: [email protected], Fax: +(40)213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.+(40)264596110, Email: [email protected], Fax: +(40)264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Primaria municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.+(40)262211001, Fax: +(40)262212171, Adresa internet (URL): www.baiamarecity.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2008 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer