Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie extinderi de conducte si bransamente(redimensionari retele de gaz) si a racordurilor pentru modernizarea SRM si SRS in sistemul de distributie a E.ON Gaz Distributie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
24.000.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ART INSTAL SRL
Anunt de atribuire numarul 133015/09.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125353
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: ALIN URCAN, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie extinderi de conducte si bransamente(redimensionari retele de gaz) si a racordurilor pentru modernizarea SRM si SRS in sistemul de distributie a E.ON Gaz Distributie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: raza de activitate a E.On Gaz Distributie, 21 Centre de Retea
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie extinderi de conducte si bransamente(redimensionari retele de gaz) si a racordurilor pentru modernizarea SRM si SRS in sistemul de distributie a E.ON Gaz Distributie - 21 Centre de Retea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
44161110-0-Retele de distributie a gazului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
24, 000, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
100742/21.12.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S31-050560din15.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 53336 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Alba
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ART INSTAL SRL
Adresa postala: Calea Motilor, nr 108 A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 650455, Romania, Tel. 0258-830830, Email: [email protected], Fax: 0258-830830
SIPATUB S.A.
Adresa postala: BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR 77, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510207, Romania, Tel. 0724517384, Email: [email protected], Fax: 0358401419
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 53337 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Arad
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Instal Group SRL
Adresa postala: Timotei Cipariu nr 3, Localitatea: Arad, Cod postal: 310213, Romania, Tel. 0257276466, Email: [email protected], Fax: 0257206626, Adresa internet (URL): www.instalgroup.ro
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
INSTALATII GEVIS SRL
Adresa postala: STR. ARDEALULUI NR.1, Localitatea: Deva, Cod postal: 330062, Romania, Tel. 0254225049, Email: [email protected], Fax: 0254231705
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 53338 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
INCOM S.A.
Adresa postala: B-DUL POITIERS, NR.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. 0232275170, Email: [email protected], Fax: 0232233404, Adresa internet (URL): www.incom.ro
TEOVAL S.R.L.
Adresa postala: SAT RAZBOIENI, Localitatea: Ion Neculce, Cod postal: 705309, Romania, Tel. 0232/712420, Email: [email protected], Fax: 0232/712420
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 53341 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR B.Mare
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel. 0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
Onistua Com S.R.L.
Adresa postala: str. Culturii, nr.12, ap. 25, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430316, Romania, Tel. 0262218443, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0262218443, Adresa internet (URL): www.onistua.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 53342 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Bistri
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
DIANOVA INSTAL
Adresa postala: Al. Heniu, Nr. 2/A/1, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420111, Romania, Tel. 0745678155, Email: [email protected], Fax: 0263 218582, Adresa internet (URL): dianovainstal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 53343 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Cluj
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
MONTREPCOM S.R.L.
Adresa postala: Recea, Popasul Izvorul Rece, Localitatea: Ungheni, Cod postal: 540501, Romania, Tel. 0265/254209, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0265/254209
Asoc. SC OLTSPERA Tg Mures&SC CALORIA SRL Cluj, lider SC OLTSPERA SRL Tg Mures
Adresa postala: B-dul Pandurilor, nr 47/1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540065, Romania, Tel. 0722540641, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 53344 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Deva
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
INSTALATII GEVIS SRL
Adresa postala: STR. ARDEALULUI NR.1, Localitatea: Deva, Cod postal: 330062, Romania, Tel. 0254225049, Email: [email protected], Fax: 0254231705
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 53345 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCOM S.A.
Adresa postala: B-DUL POITIERS, NR.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. 0232275170, Email: [email protected], Fax: 0232233404, Adresa internet (URL): www.incom.ro
TEOVAL S.R.L.
Adresa postala: SAT RAZBOIENI, Localitatea: Ion Neculce, Cod postal: 705309, Romania, Tel. 0232/712420, Email: [email protected], Fax: 0232/712420
PRISMA SERV COMPANY S.R.L.
Adresa postala: str. Petru Poni, nr.13, bl.573A, tronson 1, parter, ap.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700233, Romania, Tel. 0332409775, Email: [email protected], Fax: 0332409776, Adresa internet (URL): www.prisma.as.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 53347 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Ludus
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
Asoc. SC OLTSPERA Tg Mures&SC CALORIA SRL Cluj, lider SC OLTSPERA SRL Tg Mures
Adresa postala: B-dul Pandurilor, nr 47/1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540065, Romania, Tel. 0722540641, Email: [email protected]
LETARCONS PROD S.R.L.
Adresa postala: STR.N.BALCESCU NR.4, Localitatea: Sangeorgiu de Padure, Cod postal: 547535, Romania, Tel. 0744511567, Email: [email protected], Fax: 0265210015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 53348 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Medias
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ART INSTAL SRL
Adresa postala: Calea Motilor, nr 108 A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 650455, Romania, Tel. 0258-830830, Email: [email protected], Fax: 0258-830830
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
Asoc. SC OLTSPERA Tg Mures&SC CALORIA SRL Cluj, lider SC OLTSPERA SRL Tg Mures
Adresa postala: B-dul Pandurilor, nr 47/1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540065, Romania, Tel. 0722540641, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 53349 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR M.Ciuc
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
MONTREPCOM S.R.L.
Adresa postala: Recea, Popasul Izvorul Rece, Localitatea: Ungheni, Cod postal: 540501, Romania, Tel. 0265/254209, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0265/254209
LETARCONS PROD S.R.L.
Adresa postala: STR.N.BALCESCU NR.4, Localitatea: Sangeorgiu de Padure, Cod postal: 547535, Romania, Tel. 0744511567, Email: [email protected], Fax: 0265210015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 53350 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Onesti
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
INCOM S.A.
Adresa postala: B-DUL POITIERS, NR.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. 0232275170, Email: [email protected], Fax: 0232233404, Adresa internet (URL): www.incom.ro
TEOVAL S.R.L.
Adresa postala: SAT RAZBOIENI, Localitatea: Ion Neculce, Cod postal: 705309, Romania, Tel. 0232/712420, Email: [email protected], Fax: 0232/712420
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
Contract nr: 53351 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR P.Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCOM S.A.
Adresa postala: B-DUL POITIERS, NR.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. 0232275170, Email: [email protected], Fax: 0232233404, Adresa internet (URL): www.incom.ro
TEOVAL S.R.L.
Adresa postala: SAT RAZBOIENI, Localitatea: Ion Neculce, Cod postal: 705309, Romania, Tel. 0232/712420, Email: [email protected], Fax: 0232/712420
ANTREPRIZA REPER CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: STR. M. EMINESCU NR.31, BL.31, SC.A, AP.4, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610029, Romania, Tel. 0744648896, Email: [email protected], Fax: 0233211050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 53352 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Resita
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
Asociatia SC CALOR GRUP SRL Resita & SC SIMSTAR SRL Resita, lider SC CALOR GRUP SRL
Adresa postala: Platforma Calnicel, nr 1, Localitatea: Resita, Cod postal: 344211, Romania, Tel. 0255/211243, Email: [email protected], Fax: 0255/212247
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 53353 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR S.Mare
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel. 0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
VEXANO S.R.L.
Adresa postala: ALEEA NEAJLOV, BL.78, AP.70, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440146, Romania, Tel. 0261/758121, Email: [email protected], Fax: 0261/758120
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
15
Contract nr: 53354 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
Asociatia SC PROCONFORT SRL Selimbar & SC INSTAL GRUP SRL Sibiu, lider SC PROCONFORT SRL Selimbar
Adresa postala: Aleea Petru Rares, nr 5, Localitatea: Selimbar, Cod postal: 232134, Romania, Tel. 0269/253838, Email: [email protected], Fax: 0269/253838
CORSEM IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Orizont , nr. 6A, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 12350, Romania, Tel. 0744 / 472358, Email: [email protected], Fax: 0230 / 514 145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
Contract nr: 53356 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Suceav
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 11
Numarul de oferte admisibile 11
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCOM S.A.
Adresa postala: B-DUL POITIERS, NR.2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700671, Romania, Tel. 0232275170, Email: [email protected], Fax: 0232233404, Adresa internet (URL): www.incom.ro
TEOVAL S.R.L.
Adresa postala: SAT RAZBOIENI, Localitatea: Ion Neculce, Cod postal: 705309, Romania, Tel. 0232/712420, Email: [email protected], Fax: 0232/712420
CORSEM IMPEX S.R.L.
Adresa postala: str. Orizont , nr. 6A, Localitatea: Gura Humorului, Cod postal: 12350, Romania, Tel. 0744 / 472358, Email: [email protected], Fax: 0230 / 514 145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17
Contract nr: 53358 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Tg Mur
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
Asoc. SC OLTSPERA Tg Mures&SC CALORIA SRL Cluj, lider SC OLTSPERA SRL Tg Mures
Adresa postala: B-dul Pandurilor, nr 47/1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540065, Romania, Tel. 0722540641, Email: [email protected]
LETARCONS PROD S.R.L.
Adresa postala: STR.N.BALCESCU NR.4, Localitatea: Sangeorgiu de Padure, Cod postal: 547535, Romania, Tel. 0744511567, Email: [email protected], Fax: 0265210015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1000000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18
Contract nr: 53370 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Timiso
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
INSTALATII GEVIS SRL
Adresa postala: STR. ARDEALULUI NR.1, Localitatea: Deva, Cod postal: 330062, Romania, Tel. 0254225049, Email: [email protected], Fax: 0254231705
VIMATO S.R.L.
Adresa postala: STR. SALCIMILOR NR. 8, ETAJ P, CAMERA 3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300756, Romania, Tel. 0723563083, Email: [email protected], Fax: 0256487539;0256487539
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
19
Contract nr: 53371 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Turda
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala: STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email: [email protected], Fax: 0265/311884, Adresa internet (URL): www.lasprom.ro
Asoc. SC OLTSPERA Tg Mures&SC CALORIA SRL Cluj, lider SC OLTSPERA SRL Tg Mures
Adresa postala: B-dul Pandurilor, nr 47/1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540065, Romania, Tel. 0722540641, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 53373 Denumirea: Proiec. si exec. extinderilor de conducte si bransamente, racorduri pt modernizare SRM/SRS CR Zalau
V.1) Data atribuirii contractului 31.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTAL GAZ SRL
Adresa postala: cart. Trivale, b-dul Libertatii nr.3, bl.41, sc.B, ap.8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110351, Romania, Tel. 0248 251299, Email: [email protected], Fax: 0248 251299
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII S.A.
Adresa postala: str. Aleea Electrolizei nr. 1, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430392, Romania, Tel. 0262212862, Email: [email protected], Fax: 0262215015, Adresa internet (URL): www.amisa.ro
Onistua Com S.R.L.
Adresa postala: str. Culturii, nr.12, ap. 25, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430316, Romania, Tel. 0262218443, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0262218443, Adresa internet (URL): www.onistua.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
21
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures - Sectia Comecial
Adresa postala: str bolay, nr 1, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 265262620, Email: [email protected], Fax: +40 265262620
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala: Piata Trandafirilor 21, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540046, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2012 09:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer