Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari aferente programului : ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.902.735 EUR

Castigatorul Licitatiei: SC RICO SRL
Anunt de atribuire numarul 104652/06.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 110736
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
Adresa postala:  B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, ARIPA DINICU GOLESCU, ET. 2, CAM. 31, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010867, Romania, Punct(e) de contact:  Monica Septilici, Tel. 021.316.73.82/0374/200.933/200.934.200.935, In atentia:  Serviciului achizitii publice si contractare, Email:  [email protected], Fax:  021/316.73.81, Adresa internet (URL):  www.cni.com.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari aferente programului : ?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori, subproiect : ?Reabilitarea si extinderea partiala a retelelor de apa si canalizare din Orasul Pucioasa, judetul Dambovita ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Pucioasa, judetul Dambovita.
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari si servicii de proiectare aferente programului?Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori, subproiect : ?Reabilitarea si extinderea partiala a retelelor de apa si canalizare din Orasul Pucioasa, judetul Dambovita ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 902, 735EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 129 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE DE LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 9/24/2010
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RICO SRL
Adresa postala:  Str. Celulozei 11A, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900155, Romania, Tel. 0241.550.070, Email:  [email protected], Fax:  0241.550.077
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1902735.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 8, 124, 297.89 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala:  B-dul Unirii nr. 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  30823, Romania, Tel. 021/ 4083600, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII - S.A.- Serviciul Juridic si Resurse Umane
Adresa postala:  Piata Natiunile Unite nr. 9, bl. 107, sectorul 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050121, Romania, Tel. 021/ 316.73.83/0374/200.931/200.932, Email:  [email protected], Fax:  021/ 3167381, Adresa internet (URL):  www.cni.com.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2011 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer