Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari de consolidare a imobilului din Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucuresti.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
30.547.016 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Anunt de atribuire numarul 66107/26.01.2009
Informatii anunt de participare asociat 53544
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sector 1 (Primaria Sectorului1 Bucuresti)
Adresa postala: Banu Manta 9 Sect. 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011224, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Marcel, Tel.3191013/249, 319.10.42, In atentia: Bogdan Marcel, Email: [email protected], Fax: 3191027, Adresa internet (URL): www.primariasector1.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari de consolidare a imobilului din Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucuresti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bucuresti, str. Piata Amzei nr. 13, sector 1.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor de consolidare a imobilului din Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucuresti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211350-7 - Lucrari de constructii de cladiri multifunctionale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
30, 547, 015.03RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
60%
Descriere:
2.
Durata executie
20%
Descriere:
3.
Propunere tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S200-265273din15.10.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: J - 437 - L Denumirea: Proiectare si executie lucrari de consolidare a imobilului din Piata Amzei nr. 13, sector 1, Bucures
V.1) Data atribuirii contractului 12/31/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Dr. Iuliu Barasch, Nr. 4A, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030792, Romania, Tel.021/3203839, Email: [email protected], Fax: 021/3223975, Adresa internet (URL): www.acm4.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 30547015.03 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Email: [email protected], Fax: +40213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040095, Romania, Tel.021 / 319.16.88, Email: [email protected], Fax: 021 / 319.16.88, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria sectorului 1 - Serviciul Legislatie, Avizare contracte
Adresa postala: Bd. Banul Manta, nr. 9, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011222, Romania, Tel.+40213191013/114, Email: [email protected], Fax: +40213191027, Adresa internet (URL): http: //www.primariasector1.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2009 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer