Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri forestiere


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.265.806 RON

Castigatorul Licitatiei: CGS CONSOLIDAMENTI SPA CONSORTIU STABIL
Anunt de atribuire numarul 27156/10.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13083
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SASCHIZ (Primaria Saschiz)
Adresa postala: SASCHIZ, NR.159, JUD.MURES, Localitatea: Saschiz, Cod postal: 547510, Romania, Punct(e) de contact: IOSIF BARBULEA, Tel.0745638722, Email: [email protected], Fax: 0265711621
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri forestiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Teritoriul administrativ al Comunei Saschiz, Judetul Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de elaborare PT, DDE, CS, intreaga documentatie necesara obtinerii de avize, autorizatii, acorduri, asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarii si executia de lucrari de modernizare de drumuri forestiere in Comuna Saschiz, Judetul Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 265, 805.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17/07.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27/09.10.2007 Denumirea: PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIYARE DRUMURI FORESTIERE COMUNA SASCHIZ
V.1) Data atribuirii contractului 9/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CGS CONSOLIDAMENTI SPA CONSORTIU STABIL
Adresa postala: VIA LEONARDO DA VINCI NR. 24 MERCATO SARACENO, Localitatea: FAENZA, Cod postal: 47025, Italy, Tel.0547323380, Fax: 0547323370, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3281902.17 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3265805.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat printr-un program SAPARD, Masura 3.5
VI.2) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului se va efectua in data de 30.08.2007 incepand cu ora 11, 00 - locul de intalnire: Sediul Consiliului Local Saschiz, Com. Saschiz, Str. Principala nr. 159, Jud. Mures
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg. Mures
Adresa postala: Str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540235, Romania, Tel.0265/269363, Email: [email protected], Fax: 0265/269199, Adresa internet (URL): -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONFORM ART. 272 ALIN. 1 COROBORAT CU ART. 2 DIN OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Saschiz
Adresa postala: Str. Principala nr. 159, jud.Mures, Localitatea: Saschiz, Cod postal: 547510, Romania, Tel.0265/711621, Email: [email protected], Fax: 0265/711621, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2007 12:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer