Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri comunale DC 133 si DC 143,infiintare centru social in com.Brusturoasa,jud.Bacau"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
643.205 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia: S.C.CONEXTRUST S.A. BACAU - S.C.RUTIER CONEX XXI S.R.L. BACAU
Anunt de atribuire numarul 128724/18.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Brusturoasa
Adresa postala: Comuna Brusturoasa, Localitatea: Brusturoasa, Cod postal: 607075, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Dulai, Tel. +40 1234381170, In atentia: Atonoaie Sorin, Email: [email protected], Fax: +40 1234381170
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri comunale DC 133 si DC 143, infiintare centru social in com.Brusturoasa, jud.Bacau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Drum comunal Camenca, zona pod peste Trotus, com.Brusturoasa, jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare drumuri comunaleDC 133 siDC 143 - lucrari suplimentare de natura lucrari "Diverse si neprevazute" - DC 143, lucrari necuprinse in contractul initial deoarece au aparut ulterior contractarii si nu pot fi separate de acesta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
45221220-0-Podete (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
643, 205.08RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1575 Denumirea: Act aditional la contractul "Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri comunale'
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia: S.C.CONEXTRUST S.A. BACAU - S.C.RUTIER CONEX XXI S.R.L. BACAU
Adresa postala: str. Ionita Sandu Sturza nr.78, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600269, Romania, Tel. +40 1234576702, Email: [email protected], Fax: +40 1234515831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 643205.08 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR prin PNDR, masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - sectia comerciala
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 1234514419, Email: [email protected], Fax: +40 1234525211
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Brusturoasa
Adresa postala: sat Brusturoasa, nr.466, Localitatea: Brusturoasa, Cod postal: 607075, Romania, Tel. +40 12334381031, Email: [email protected], Fax: +40 1234381170
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2012 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer