Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari, inclusiv alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica pentru obiectivul: ?Modernizare drumuri comunale, Centru de asistenta dupa programul scolar de tip After School, Reabilitare Parc Dalles? - Comuna Bucsani, Judet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.130.321 RON

Castigatorul Licitatiei: VIAROM CONSTRUCT S.A.
Anunt de atribuire numarul 111138/15.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106159
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUCSANI (PRIMARIA)
Adresa postala:  COMUNA BUCSANI, strada Principala, JUDETUL DAMBOVITA, Localitatea:  Bucsani, Cod postal:  137070, Romania, Punct(e) de contact:  Joita Lucia, Tel. 0245 235041; 0723180465, Email:  [email protected], Fax:  0245 235041, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari, inclusiv alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica pentru obiectivul: ?Modernizare drumuri comunale, Centru de asistenta dupa programul scolar de tip After School, Reabilitare Parc Dalles? - Comuna Bucsani, Judetul Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Bucsani
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Obiectiv 1: Proiectare, executie si asistenta tehnica pentru obiectivul ?Modernizare drumuri de interes local?, comuna Bucsani, judetul Dambovita;
- Obiectiv 2: Proiectaresi executie, inclusiv alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica pentru obiectivul ?Centru de asistenta dupa programul scolar tip after ? school in localitatea Bucsani?, comuna Bucsani, judetul Dambovita;
- Obiectiv 3: Proiectare si executie, inclusiv alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica pentru obiectivul ?Reabilitarea Parcului ?DALLES? din comuna Bucsani, judetul Dambovita.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45236250-7-Lucrari de nivelare a parcurilor (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 130, 320.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere:
2.
Metodologia de management a traficului
20%
Descriere:
3.
Metodologia de executare a terasamentelor
5%
Descriere:
4.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
5%
Descriere:
5.
Perioada de gratie la obligatiile de plata ale autoritatii contractante
5%
Descriere:
6.
Durata de executie a lucrarilor
5%
Descriere:
7.
Durata de elaborare a proiectului tehnic (PT+ DDE)
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2627 Denumirea: Proiectare si executie lucrari, inclusiv alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica-Bucsani
V.1) Data atribuirii contractului 3/23/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIAROM CONSTRUCT S.A.
Adresa postala:  str Intrarea Glucozei, nr 37-39, tronson 1, parter, sector2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  023828, Romania, Tel. 0212420687, Email:  [email protected], Fax:  0212420690, Adresa internet (URL):  www.viarom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9493922.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9130320.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR/PNDR ? Masura 322 - Renovarea si dezvoltarea satelor - Crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza, fiind semnat contractul de finantare nr. C 322010931600063/04.06.2010.
VI.2) Alte informatii
Datorita limitarii aplicatiei in privinta numarului de caractere ce pot fi introduse specificam mai jos denumirea contractului: Proiectare si executie lucrari, inclusiv alimentare cu energie electrica si asistenta tehnica pentru obiectivul: ?Modernizare drumuri comunale, Centru de asistenta dupa programul scolar de tip After School, Reabilitare Parc Dalles? - Comuna Bucsani, Judetul Dambovita
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Calea Bucuresti, Nr. 3, Localitatea:  Municipiul Targoviste, Cod postal:  1, Romania, Tel. + 4 (0245) ? 612.344, Email:  [email protected], Fax:  + 4 (0245) ? 611.893 / 216.622, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul achizitii
Adresa postala:  Strada Principala, Localitatea:  Comuna Bucsani, Cod postal:  1, Romania, Tel. + 4(0245) 235.041, Email:  [email protected], Fax:  + 4(0245) 235.041
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2011 15:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer