Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PAVAJE - LOT 1


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
800.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Anunt de atribuire numarul 13117/01.11.2007
Informatii anunt de participare asociat 14951
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: Frunza Maria, Tel.0250731016 int.130, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PAVAJE - LOT 1
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
II.1. PROIECTARE SI EXECUTIELUCRARI - LOT 1 Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire , Proiect Tehnic, conform prevederilor legaleEXECUTIE LUCRARI DE PAVAJE LOT 1- Montaj pavele, borduri si trepte
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233222-1 - Lucrari de pavare (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
800, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Programul calitatii si calitatea materialelor
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 38338 Denumirea: EXECUTIE LUCRARI PE DOMENIUL PUBLIC LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC HIDROCONSTRUCTIA SA
Adresa postala: calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 2431, Romania, Tel.0212081400, Fax: 0212081401
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: STR VICTORIEI NR.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017 , ,Romania, Tel.0248624940, Fax: 0248211800
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STAVROPOLEOS, NR.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI Rm. Valcea
Adresa postala: Str. G-ral Praporgescu nr. 14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250731016, Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2007 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer