Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivele de investiti: Modernizare drumuri satesti, comuna Mosna, judetul Iasi si Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare comuna Mosna, judetul Iasi.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.025.059 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TESS CONEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 82541/18.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74335
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MOSNA (CONSILIUL LOCAL MOSNA IASI)
Adresa postala: comunaMosna, judetul Iasi, Localitatea: Mosna, Cod postal: 707340, Romania, Punct(e) de contact: GEORGEL POPA, Tel.0232-250796, Email: [email protected], Fax: 0232-250796, Adresa internet (URL): WWW.MOSNA.IASINET.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivele de investiti: Modernizare drumuri satesti, comuna Mosna, judetul Iasi si Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare comuna Mosna, judetul Iasi.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Mosna, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot I Proiectare si executie: Modernizare drumuri satesti com. Mosna, jud. Iasi.Lot II- Proiectare si executie: Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare com. Mosna, jud. Iasi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 025, 058.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctaj financiar
51%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
49%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1988 Denumirea: Proiectare si executie Modernizare drumuri satesti comuna Mosna jud Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TESS CONEX S.A.
Adresa postala: Municipiul Iasi, strada Silvestru, nr.152, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0232/295555, Email: [email protected], Fax: 0232/236761, Adresa internet (URL): www.tessconex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3613520.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3571763.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1988 Denumirea: Proiectare si executie Sistem centralizat de canalizare si statie de epurare, comuna Mosna
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TESS CONEX S.A.
Adresa postala: Municipiul Iasi, strada Silvestru, nr.152, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700012, Romania, Tel.0232/295555, Email: [email protected], Fax: 0232/236761, Adresa internet (URL): www.tessconex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4073850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3453295.27 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura322-"Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260.600, Email: [email protected], Fax: 0232/255.907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Mosna - Secretariat
Adresa postala: comuna Mosna, judetul Iasi, Localitatea: Mosna, Cod postal: 707340, Romania, Tel.0232/250.796, Email: [email protected], Fax: 0232/250.796
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2009 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer