Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ?Proiect integrat comuna Micula?, inclusiv instalatiile si bransamentele electrice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.827.875 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DOMINIUM SRL
Anunt de atribuire numarul 110326/19.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104054
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MICULA (Consiliul Local Micula)
Adresa postala:  str. Principala nr. 293, Micula, jud. Satu Mare, Localitatea:  Micula, Cod postal:  447195, Romania, Punct(e) de contact:  TUNDE TIMEA CSETNEK, Tel. 0261828500 sau 0740464065, Email:  [email protected], Fax:  0261828500, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul ?Proiect integrat comuna Micula?, inclusiv instalatiile si bransamentele electrice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Micula, jud. Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de executie, documentatii pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor faza PT, si asistenta tehnica pe perioada implementarii proiectului pentru fiecare actiune) si executie lucrari pentru obiectivul ?Proiect integrat comuna Micula?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
39100000-3-Mobilier (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71000000-8-Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 827, 875RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Tehnic
50%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S214-328378din04.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 522 Denumirea: Proiectare si executie lucrari pentru "Proiect integrat comuna Micula"
V.1) Data atribuirii contractului 1/6/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DOMINIUM SRL
Adresa postala:  Strada Retezatului, nr. 32, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440024, Romania, Tel. 0261 768 012, Fax:  0261 768 012
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9857417.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9827875.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
45252100-9 Lucrari de constructii de statii epurare45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri71356200-0 Servicii de asistenta tehnica18222100-2 Costume (barbati); taioare (femei)48000000-8 Pachete software si sisteme informaticeLa capitolul III.2.3) Capacitatea tehnica se solicita si: - cel putin urmatorii experti pentru serviciile de proiectare: 1(un)arhitect cu drept de semnatura, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 1(un)inginer constructii civile, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani; 1(un)inginer instalatii electrice, autorizat de ANRE pentru proiectare instalatii electrice; 2(doi) ingineri instalatii pentru constructii/hidrotehnice, cu o vechime in specialitate de minim 5 ani;
- nominalizarea managerului de proiect, sefilor de santier, responsabilului tehnic cu executia - atestat in domeniul lucrarilor ce urmeaza sa fie executate, controlorului cu calitatea si a inspectorului SSM (Se vor nominaliza persoane diferite si de specialitate);
- CV-uri, copii legalizate ale diplomelor de studii, copii legalizate dupa atestate, autorizatii, certificate necesare, copii ale contractelor de munca vizate de ITM/de prestari servicii, copie carti de munca la zi si declaratii de disponibilitate ale personalului nominalizat.La III.2.1, III.2.2 si III.2.3 se solicita ca in caz de neprezentare (lipsa) a oricarui document solicitat ca si cerinta de calificare nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect respingerea ofertei ca inacceptabila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Satu Mare-Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Mihai Viteazu nr. 8, Satu Mare, Localitatea:  Satu Mare, Cod postal:  440037, Romania, Tel. 0261.713.650, Email:  [email protected], Fax:  0261.713.650, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=83
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Comuna Micula-Departament achizitii publice
Adresa postala:  str.Principala nr.293, Localitatea:  Micula, Cod postal:  447195, Romania, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.primariamicula.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Responsabil achizitii publice si compartiment juridic din cadrul Primariei Micula
Adresa postala:  str. Principala nr.293, Localitatea:  Micula, Cod postal:  447195, Romania, Tel. 0261828500, Email:  [email protected], Fax:  0261828500, Adresa internet (URL):  www.primariamicula.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.03.2011 13:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer