Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie pentru instalatiile de tratare si inchidere depozite neconforme in judetul Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
46.391.708 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC CONFORT SA si SC FINARA CONSULT SRL reprezentata prin lider de asociere SC CONFORT SA
Anunt de atribuire numarul 129161/16.02.2012
Informatii anunt de participare asociat 121625
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA FOGAROSI, Tel. +40 269217733, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie pentru instalatiile de tratare si inchidere depozite neconforme in judetul Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Judetul Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia urmatoarelor lucrari: -Constructie, instalare, punere in functiune si functionare in sarcina pentru echipamente pentru inchiderea depozitelor neconforme de deseuri Agnita, Avrig, Cisnadie, Remetea ? Sibiu, Talmaciu(unde e cazul)-Constructie, lucrari aferente pentru amenajare, instalare, punere in functiune si functionare in sarcina (unde este cazul) pentru echipamente pentru doua statii de compostare (Sura Mica si Tarnava);
-Constructie, lucrari aferente pentru amenajare, instalare, punere in functiune si rodaj (unde este cazul) pentru echipamente pentru o statie de sortare deseuri reciclabile laSura Mica.Echipamente care vor fi furnizate de Contractant, inclusiv montaj, punere in functiune si functionare in sarcina: -o statie de sortare si utilitatile asociate acesteia-doua statii de compostare si utilitatile asociate acestora-cinci instalatii de captare a biogazului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45223000-6-Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
45252123-6-Instalatii de sortare (Rev.2)
45253800-3-Lucrari de constructii de statii de compostare (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
46, 391, 707.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S165-272534din30.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1496 Denumirea: Proiectare si executie pentru instalatiile de tratare si inchidere depozite neconforme in jud Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 09.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CONFORT SA si SC FINARA CONSULT SRL reprezentata prin lider de asociere SC CONFORT SA
Adresa postala: Str. Enric Baader nr. 11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300072, Romania, Tel. +40 256434575, Fax: +40 56434060, Adresa internet (URL): www.confort-timisoara.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46391707.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 4126663.87
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program finantat din fonduri comunitare - Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 2 ? ?Managementul deseurilor
VI.2) Alte informatii
Durata contractului de achizitie publica - 26 de luni de la data semnarii contractului (inclusiv 12 luni Perioada de Notificare a Defectiunilor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN SIBIU - Compartiment juridic
Adresa postala: str. G-ral Magheru 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Tel. +40 269217733, Email: [email protected], Fax: +40 269436479, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.02.2012 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer