Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie pentru proiectul integrat de investitii :"Modernizare drumuri comunale DC 133 si DC 143, infiintare centru social in comuna Brusturoasa, jud.Bacau"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.967.587 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia: S.C.Conextrust S.A. Bacau, S.C.Rutier Conex XXI S.R.L. Bacau
Anunt de atribuire numarul 111756/15.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 105984
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Brusturoasa
Adresa postala:  Comuna Brusturoasa, Localitatea:  Brusturoasa, Cod postal:  607075, Romania, Punct(e) de contact:  Luminita Dulai, Tel. 0234-381031, In atentia:  Sorin Atonoaie - primar, Email:  [email protected], Fax:  0234-381170, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie pentru proiectul integrat de investitii : "Modernizare drumuri comunale DC 133 si DC 143, infiintare centru social in comuna Brusturoasa, jud.Bacau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Brusturoasa, jud.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie pentru proiectul integrat de investitii : "Modernizare drumuri comunale DC 133 si DC 143, infiintare centru social in comuna Brusturoasa, jud.Bacau"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
45215221-2-Lucrari de constructii de centre de asistenta de zi (Rev.2)
45221110-6-Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 967, 586.94RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de realizare a investitiei
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1575 Denumirea: Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri comunale, infiintare centru de zi
V.1) Data atribuirii contractului 3/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia: S.C.Conextrust S.A. Bacau, S.C.Rutier Conex XXI S.R.L. Bacau
Adresa postala:  str. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600269, Romania, Tel. 0234576702, Email:  [email protected], Fax:  0234515831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8967586.94 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri FEADR prin PNDR, masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - sectia comerciala
Adresa postala:  Strada Stefan cel Mare, nr.4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234514419, Email:  [email protected], Fax:  0234525211, Adresa internet (URL):  -
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Brusturoasa
Adresa postala:  jud.Bacau, Localitatea:  Brusturoasa, Cod postal:  607075, Romania, Tel. 0234381031, Email:  [email protected], Fax:  0234381170
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.04.2011 15:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer