Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru de Retea Mures,Bistrita, Alba,Iasi,Zalau,Piatra Neamt,Sibiu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
333.874 RON

Castigatorul Licitatiei: MONTREPCOM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 114985/14.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540049, Romania, Punct(e) de contact:  Alin Urcan, Tel. 0365403675, Email:  [email protected], Fax:  0365403693
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru de Retea Mures, Bistrita, Alba, Iasi, Zalau, Piatra Neamt, Sibiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: pe raza de activitate a Centrelor de Retea Mures, Bistrita, Alba, Iasi, Zalau, Piatra Neamt, Sibiu.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si execurie racorduri SRM/SRS Centru de Retea Mures, Bistrita, Alba, Iasi, Zalau, Piatra Neamt, Sibiu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71333000-1 - Servicii de inginerie mecanica (Rev.2)
45111291-4-Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
333, 873.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
60646/12.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004633 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru de Retea Mures si Bistrita
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MONTREPCOM S.R.L.
Adresa postala:  Recea, Popasul Izvorul Rece, Localitatea:  Ungheni, Cod postal:  540501, Romania, Tel. 0265/254209, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0265/254209
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24589.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004626 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru de Retea Sibiu
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROCONFORT S.R.L.
Adresa postala:  ALEEA PETRU RARES, NR 4, Localitatea:  selimbar, Cod postal:  550247, Romania, Tel. 0743002316;0269/253838, Email:  [email protected], Fax:  0269/253838, Adresa internet (URL):  www.proconfortsibiu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004627 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru Retea Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INCOM S.A.
Adresa postala:  B-DUL POITIERS, NR.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700671, Romania, Tel. 0232275170, Email:  [email protected], Fax:  0232233404, Adresa internet (URL):  www.incom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004628 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru Retea Alba
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOMAR-SERVICE S.R.L.
Adresa postala:  str. Bailor, nr.1, Localitatea:  Aiud, Cod postal:  515200, Romania, Tel. 0258806050, Email:  [email protected], Fax:  0258806050, Adresa internet (URL):  www.domar.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21945.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004632 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru Retea Bacau
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORSEM IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  str. Orizont , nr. 6A, Localitatea:  Gura Humorului, Cod postal:  12350, Romania, Tel. 0744 / 472358, Email:  [email protected], Fax:  0230 / 514 145
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69999.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004629 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru Retea Zalau
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Onistua Com S.R.L.
Adresa postala:  str. Culturii, nr.12, ap. 25, Localitatea:  Baia Mare, Cod postal:  430316, Romania, Tel. 0262218443, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0262218443, Adresa internet (URL):  www.onistua.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 50400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 46300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004630 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru Retea Iasi si Piatra Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRISMA SERV COMPANY S.R.L.
Adresa postala:  str. Petru Poni, nr.13, bl.573A, tronson 1, parter, ap.2, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700233, Romania, Tel. 0332409775, Email:  [email protected], Fax:  0332409776, Adresa internet (URL):  www.prisma.as.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18900.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 4600004631 Denumirea: Proiectare si executie racorduri SRM/SRS Centru Retea Mures
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAS PROM S.R.L.
Adresa postala:  STR. CUZA VODA, NR. 35, AP.1, Localitatea:  Targu Mures, Cod postal:  540027, Romania, Tel. 0265/264436, Email:  [email protected], Fax:  0265/311884, Adresa internet (URL):  www.lasprom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 89600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 78940.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures, Sectia Comerciala
Adresa postala:  str Bolay, nr 1, Localitatea:  Tirgu Mures, Cod postal:  540067, Romania, Tel. 0265262620, Email:  [email protected], Fax:  0265262620
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala:  Piata Trandafirilor, nr 21, Localitatea:  Tirgu Mures, Cod postal:  540045, Romania, Tel. 0365-403769, Email:  [email protected], Fax:  0365-403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2011 16:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer