Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie ?Reabiliare/modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Haghig, construire imobil cu destinatia after school in satul Iaras, comuna Haghig, judetul Covasna?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.658.230 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA SC VALDEK IMPEX SRL - SC INFRA DESIGN OFFICE SRL
Anunt de atribuire numarul 111081/04.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 104979
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Haghig
Adresa postala:  comuna Haghig, nr. 258, judetul Covasna, Localitatea:  Haghig, Cod postal:  527100, Romania, Punct(e) de contact:  Maria Szekely, Tel. 0267366904, Email:  [email protected], Fax:  0267366904, Adresa internet (URL):  www.primariahaghig.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate publica locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie ?Reabiliare/modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Haghig, construire imobil cu destinatia after school in satul Iaras, comuna Haghig, judetul Covasna?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatile Haghig si Iaras judetul Covasna
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contractul presupune proiectarea, verificarea proiectului tehnic, executia de lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei pentru Reabilitare-modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Haghig, jud.Covasna, construire imobil cu destinatia after school in satul Iaras, comuna Haghig, jud.Covasna
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 658, 229.35RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul oferit in lei fara TVA pt executie
30%
Descriere:
2.
pretul oferit in lei fara tva pt proiectare
10%
Descriere:
3.
termen de predare a proiectului si verificarea tehnica a acestuia
15%
Descriere:
4.
termen de mobilizare in perioada de garantie
10%
Descriere:
5.
perioada de garantie acordata lucrarilor
5%
Descriere:
6.
planul calitatii propus pentru executia lucrarii
15%
Descriere:
7.
planul de management SSM
5%
Descriere:
8.
planul de management al traficului rutier
5%
Descriere:
9.
planul de management de mediu
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4435 Denumirea: Proiectare si executie ?Reabilitare-modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Haghig, judetul
V.1) Data atribuirii contractului 12/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA SC VALDEK IMPEX SRL - SC INFRA DESIGN OFFICE SRL
Adresa postala:  Str. Benedek Elek nr. 16/A, Localitatea:  Sf. Gheorghe, Cod postal:  520067, Romania, Tel. 0267318164
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9198101.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7658229.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 710107.13
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
subcontractare servicii de proiectare si asistenta tehnica si lucrari de terasamente lucrari de remediere in perioada de garantie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala-Programul National de Dezvoltare Rurala-Masura 322
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tibunalul Covasna
Adresa postala:  Str. Kriza Janos nr. 2, Localitatea:  Sf. Gheorghe, Cod postal:  520023, Romania, Tel. 0267315195, Fax:  0267316053
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tibunalul Covasna
Adresa postala:  Str. Kriza Janos nr. 2, Localitatea:  Sf. Gheorghe, Cod postal:  520023, Romania, Tel. 0267315195, Fax:  0267316053
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevedrilor Art. 287 indice 14 din OUG nr. 34/2006, cu modificari si completari
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Haghig - compartimentul juridic
Adresa postala:  Localitatea Haghig, nr. 258, judetul Covasna, Localitatea:  Haghig, Cod postal:  527100, Romania, Tel. 0267366904, Email:  [email protected], Fax:  0267366904, Adresa internet (URL):  www.primariahaghig.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2011 20:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer