Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare si executie statie de sortare si puncte colectare Comuna Cumpana


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.237.664 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. LITORAL CONSTRUCT S.A.
Anunt de atribuire numarul 74051/10.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 62824
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN IUTU, Tel.0241730788, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108, Adresa internet (URL): Soseaua Constantei 132 Comuna Cumpana jud Constanta : www.primaria-cumpana.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare si executie statie de sortare si puncte colectare Comuna Cumpana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cumpana Judetul Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pentru rezolvarea intr-un ansamblu coerent a situatiei prezentate, cat si pentru valorificarea oportunitatilor oferite de PROGRAMUL PHARE RO 2006/018-147.04.01.04.01. se propun urmatoarele obiective investitionale: a) Lucrari de proiectare a unei statii de sortare , conform caietului de sarcini elaborat;b) Lucrari de proiectare a 37 puncte de colectare, conform caietului de sarcini elaborat;c) Lucrari de constructii montajaferentestatieide sortare + punctele de colectare ;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 237, 663.67RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctajfinanciar
70%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1350/17.02.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4646 Denumirea: Proiectare si executie statie de sortare , puncte de colectare a deseurilor menajere nepericuloase v
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. LITORAL CONSTRUCT S.A.
Adresa postala: Bulevardul I.C. Bratianu nr.127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241543052, Fax: 0241611147
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2126050.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1237663.67 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): , ,PROGRAMPHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICI SI SOCIALI -Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediuLinie buget PHARE: RO2006/018-147.04.01.04.01Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta
Adresa postala: Bdul Tomis 24, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900742, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132 Comuna Cumpana, judetul Constanta, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241730788, Email: [email protected], Fax: 0241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2009 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer