Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare Studiu Fezabilitate + Proiect Tehnic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
100.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC BLOMIONFO-GEONET S.R.L. TARGOVISTE
Anunt de atribuire numarul 35201/20.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 55755
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUCOV (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV)
Adresa postala: COMUNA BUCOV, Localitatea: Bucov, Cod postal: 107110, Romania, Punct(e) de contact: ION SAVU, Tel.0244275046, Email: [email protected], Fax: 0244275170, Adresa internet (URL): www.bucovph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare Studiu Fezabilitate + Proiect Tehnic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: comuna Bucov, judetul Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectare Studiu Fezabilitate + Proiect Tehnic extindere canalizare comuna Bucov, judetul Prahova;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
71221000-3-Servicii de arhitectura pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 100, 000 RON si 120, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10789 Denumirea: PROIECTARE STUDIU FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE COMUNA BUCOV
V.1) Data atribuirii contractului 12/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC BLOMIONFO-GEONET S.R.L. TARGOVISTE
Adresa postala: TARGOVISTE, STR. PLT. DITESCU STAN, NR.1, Localitatea: TARGOVISTE, Cod postal: 130015, Romania, Tel.0245606150, Email: [email protected], Fax: 0245210852, Adresa internet (URL): WWW.BLOMINFO.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2009 12:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer