Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea si executia lucrarilor de constructie Clinica Chirurgie Cardiovasculara Pediatrica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.181.448 RON

Castigatorul Licitatiei: Terra Gaz Construct S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 90044/24.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74641
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR AL UNITATILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1
Adresa postala: BULEVARDUL POLIGRAFIEI NR 4 SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Punct(e) de contact: Ionut Manea, Tel.021 3193250;021 3193251, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021 3193252, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administrare fond imobiliar
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectareasi executia lucrarilor de constructie Clinica Chirurgie Cardiovasculara Pediatrica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, Bucuresti, Bdul Iancu de Hunedoara, nr. 30-32, Sector 1
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare (proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini si proiect pentru obtinere autorizatiei de constructie, PAC, PAD, inclusiv documentatie obtinere avize si acorduri, asistenta tehnica) si executia lucrarilor de constructie Clinica Chirurgie Cardiovasculara Pediatrica in incinta Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215120-4 - Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii medicale specializate (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 181, 448RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2009/S212-305598din04.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3958 Denumirea: Proiectare si executie - Clinica de Chirurgie Cardiovasculara
V.1) Data atribuirii contractului 12/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Terra Gaz Construct S.R.L.
Adresa postala: str. Saradei, Nr.12, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012805, Romania, Tel.0747049006, Email: [email protected], Fax: 021/5992008, Adresa internet (URL): www.tgconstruct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48181448.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stravopoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AFIUSP - Sector 1 - Biroul Juridic
Adresa postala: Bd. Poligrafiei, nr.4, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014820, Romania, Tel.0213193251, Fax: 0213193252
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.12.2009 10:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer