Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie si executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor, Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Co


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.566.417 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONFORT 2000 SRL BRAILA
Anunt de atribuire numarul 62186/17.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 45141
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, In atentia: GHEORGHE BUNEA STANCU, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie si executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor, Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Corp B si "C", aflate in centrul istoric al municipiului Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Muzeul Brailei este amplasat in Piata Traian colt cu Calea Galati, Centrul Cultural Nica Petre pe strada Belvedere nr.1, Casa Memoriala Panait Istrati si Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei sunt amplasate in Gradina Publica
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
proiectarea in faza Detalii de Executie, realizarea planselor post executie; pentru elaborarea desenelor de executie si planselor post executie Consiliul Judetean Braila pune la dispozitia contractantului Proiectul Tehnic, a carui solutii trebuesc intocmai respectate, -executia lucrarilor de reabilitare a cladirilor: Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei, Centrul Cultural Nica Petre, Casa memoriala Panait Istrati, Muzeul Brailei Corp B si "C", aflate in centrul istoric al municipiului Braila.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 566, 417.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 109 Denumirea: Reabilitare centru istoric al mun. Braila-Lot 1-proiectare faza DE+exec.lucrarilor
V.1) Data atribuirii contractului 10/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFORT 2000 SRL BRAILA
Adresa postala: Str. Cojocari nr.12 bis, bloc B4, parter, Localitatea: Braila, Cod postal: 810001, Romania, Tel.0239/612216, Fax: 0239/612216
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10600000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10566417.41 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 18
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Email: [email protected], Fax: 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: str. BRAILEI nr. 153, ,Localitatea: GALATI, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236460027, Email: [email protected], Fax: 0236460227
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURID - CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: PIATA INDEPENDENTEI NR. 1, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600, Email: [email protected], Fax: 0239/619909, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2008 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer