Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea si executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivului de investitii "Amenajare r. Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacau".


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
284.481.568 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VEGA '93 S.R.L. Galati - Lider de asociatie
Anunt de atribuire numarul 55152/26.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 76941
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR SIRET BACAU
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Investitii, Tel. 0234.537.383, In atentia:  ing. Iulian-Sorin ALBESCU, Email:  [email protected], Fax:  0234.510.050
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea si executia lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivului de investitii "Amenajare r. Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacau".
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Lucrarile sunt amplasate pe ambele maluri ale râului Trotus, între localitatile Ghimes (în zona amonte) si Urechesti (în zona aval), precum si pe principalii afluenti, judetul Bacau.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita intocmirea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.), verificarea tehnica a acestora si executarea lucrarilor de constructii pentru realizarea obiectivului de investitii "Amenajare r. Trotus si afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacau".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
284, 481, 557.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7647/06.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S115-153352din14.06.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 97 Denumirea: Proiectare si executie lucrari –"Amenajare r.Trotus si afluenti tronson Ghimes-Urechesti, jud.Bacau"
V.1) Data atribuirii contractului 10/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VEGA '93 S.R.L. Galati - Lider de asociatie
Adresa postala:  str. Siderurgistilor, nr. 7, Tronson 4-Incinta VEGA HOLDING, bl. PS1B, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800364, Romania, Tel. 0236.473.105, Fax:  0236.473.087
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 519751827.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 284481557.41 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Obiectivul de investitii este finantat din credite externe acordate de B.D.C.E. si cofinantat de la Bugetul de Stat, cuprinse în proiectul F/P 1579/2006.
VI.2) Alte informatii
Ofertantul castigator, S.C. VEGA '93 S.R.L. Galati, este lider al asociatiei constituite cu S.C. SOCOT S.A. Târgu Mures si S.C. AQUAPROIECT S.A. Bucuresti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234.513.296, Fax:  0234.514.275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Apelor “SIRET” Bacau – Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234.541.646, Email:  [email protected], Fax:  0234.510.050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.01.2010 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer