Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea si executia obiectivelor "Modernizare drumuri comunale (L=3,05km)" si "Canalizare si statie de epurare" in comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
7.404.206 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. CONTRANSCOM S.A. RADAUTI
Anunt de atribuire numarul 71238/11.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 62760
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNADORNACANDRENILOR (PRIMARIACOMUNEIDORNACANDRENILOR)
Adresa postala: str. Principala , nr.85, Localitatea: Dorna Candrenilor, Cod postal: 727190, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Carp, Tel.0230575005, Email: [email protected], Fax: 0230575167, Adresa internet (URL): str.Piata Unirii, BT31, Radauti, jud. Suceava, Adresa profilului cumparatorului: str.Piata Unirii, BT31, Radauti, jud. Suceava
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea si executia obiectivelor "Modernizare drumuri comunale (L=3, 05km)" si "Canalizare si statie de epurare" in comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava,
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea si executia obiectivelor "Modernizare drumuri comunale (L=3, 05km)" si"Canalizare si statie de epurare" in comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava, obiective ale unui Proiect integrat cu finantare prin .F.E.A.D.R. M322.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
7, 404, 206RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
oferta financiara
51%
Descriere: Punctaj financia
2.
oferta tehnica
49%
Descriere: Punctajtehnic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.12/281/20.01.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2125 Denumirea: Proiectarea si executia obiec. Modernizare drumuri comunale (L=3, 05 KM)incom Dorna Candrenilor
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CONTRANSCOM S.A. RADAUTI
Adresa postala: Str. Piata Unirii BT31, loc. Radauti, jud. Suceava, Localitatea: Radauti, Cod postal: 720152, Romania, Tel.0230-564449, Email: [email protected], Fax: 0230-564771
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5067500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4339490.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2124 Denumirea: Proiectarea si executia obiectivului "Canalizare si Statie de epurare", in comuna Dorna Candrenilor
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. CALCARUL S.A.
Adresa postala: Str. Furnalului, Nr. 887, loc. Pojorata, jud. Suceava, Localitatea: Pojorata, Cod postal: 727440, Romania, Tel.0230-236190, Email: [email protected], Fax: 0230-236196
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 324262.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3064716.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 6
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentruDezvoltare Rurala (FEADR) Axa III - "Calitatea vietii in zonele rurale si diversificareaeconomiei rurale", Masura 322 "Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatireaserviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare amostenirii rurale"
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230/214948, Email: [email protected], Fax: 0230/214874
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR
Adresa postala: STR. PRINCIPALA , NR 85, COMUNA DORNA CANDRENILOR, JUDETUL SUCEAVA, Localitatea: DORNA CANDRENILOR, Cod postal: 727190, Romania, Tel.0230/575005, Email: [email protected], Fax: 0230/575167
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2009 09:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer