Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectarea si executia sistemului de alimentare cu gaz metan pentru CT Tineretului si CT Palatul Culturii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
98.332 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Las Prom S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 16435/16.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENERGOMUR SA
Adresa postala: str. Kas Karoly nr.1/B, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Levente Bordi, Tel.0265 215901, Email: [email protected], Fax: 0265 213428
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectarea si executia sistemului de alimentare cu gaz metan pentru CT Tineretului si CT Palatul Culturii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: CT Tineretului si CT Palatul Culturii
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde proiectare si executie conducta de distributie, SRM si instalatie de utilizare gaz pentru CT Tineretului si CT Palatul Culturii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45333000-0 - Lucrari de instalare de gaz (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
98, 332RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9589 Denumirea: Proiectarea si executia sistemului de alimentare cu gaz metan CT Tineretului si CT Palatul Culturii
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Las Prom S.R.L.
Adresa postala: str. Cuza Voda nr.35, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540027, Romania, Tel.0265-264436, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104380.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 98332.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Sravropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)021310464, Email: [email protected], Fax: (+4)021310642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
cf. OUG 34/2006, art.272
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al S.C. Energomur S.A.
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1/B, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel.0265-216532, Email: [email protected], Fax: 0265213428
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2007 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer