Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectare(PT, DE, asistenta teh.) si executie lucrari Proiect integrat de lucrari in com. Baldovinesti si Gavanesti- A. D. I. Valea Gemartaluiului: Modernizare drum Baldovinesti-Gavanesti; pod peste Gemartalui; Modernizare ulite satesti; Alimentare cu ap


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.075.856 RON

Castigatorul Licitatiei: EUROPAN PROD S.A.
Anunt de atribuire numarul 96790/29.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 88262
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Gemartaluilui"
Adresa postala:  Com. Baldovinesti, Localitatea:  Baldovinesti, Cod postal:  237005, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Enescu, Tel. 0249456577, Email:  [email protected], Fax:  0249456577, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectare(PT, DE, asistenta teh.) si executie lucrari Proiect integrat de lucrari in com. Baldovinesti si Gavanesti- A. D. I. Valea Gemartaluiului: Modernizare drum Baldovinesti-Gavanesti; pod peste Gemartalui; Modernizare ulite satesti; Alimentare cu apa com Gavanesti; Construire gradinita Pietris; Protejarea unor elemente ale cadrului natural-Fantani, sat Pietris; Canalizare apa uzata si statie de epurare in sistem centralizat-com. Gavanesti .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Com. Baldovinesti, Gavanesti, jud. Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii - Proiect integrat privind realizarea unor lucrari in comunele Baldovinesti si Gavanesti, componente ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Valea Gemartaluiului avand ca, componenta principala Modernizare drum de legatura Baldovinesti-Gavanesti si pod peste paraul Gemartalui iar ca, componente secundare urmatoarele: Modernizare ulite satesti -comuna Baldovinesti, Modernizare ulite satesti -comuna Gavanesti, Alimentare cu apa in sistem centralizat comuna Gavanesti, Construire gradinita cu trei sali de clasa in satul Pietris-comuna Baldovinesti, Protejarea unor elemente ale cadrului natural-Fantani, sat Pietris-comuna Baldovinesti, Canalizare apa uzata si statie de epurare in sistem centralizat-comuna Gavanesti .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 075, 855.25RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Planul de organizare a executie lucrarilor
25%
Descriere:
3.
Proceduri tehnice de executie
15%
Descriere:
4.
Programul de asigurare a calitatii
5%
Descriere:
5.
Plan propriu de protectia mediului
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S61-090370din27.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 330 Denumirea: proiect integrat
V.1) Data atribuirii contractului 7/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EUROPAN PROD S.A.
Adresa postala:  Str.Crinului nr.47, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110024, Romania, Tel. 0248223520, Email:  [email protected], Fax:  0248223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19075855.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR-Masura 322.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Olt
Adresa postala:  Str. Manastirii, nr. 2, Localitatea:  Slatina, Cod postal:  230038, Romania, Tel. 0249414989, Email:  [email protected], Fax:  0249435782
Organismul competent pentru procedurile de mediere
PARCHETUL DE PE LANGA CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  Strada Mitropolit Firmilian nr. 13, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200381, Romania, Tel. 0251533522, Fax:  0251 534483
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Gemartaluiului
Adresa postala:  Com. Baldovinesti, jud. Olt, Localitatea:  Baldovinesti, Cod postal:  237005, Romania, Tel. 0249456577, Fax:  0249456577
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2010 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer