Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Proiectul : Sistem integrat de management a deseurilor Timis ;Inchiderea depozitelor neconforme de deseuri din mediul urban al judetului Timis si a drumurilor de acces aferente acestora


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.231.564 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - SC SAMAN CONSTRUCTION SRL , LIDER SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Anunt de atribuire numarul 136997/24.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 133183
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Goia, Tel. +40 256406362, In atentia: Daniela Goia, Email: [email protected], Fax: +40 256406424, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Proiectul : Sistem integrat de management a deseurilor Timis ;Inchiderea depozitelor neconforme de deseuri din mediul urban al judetului Timis si a drumurilor de acces aferente acestora
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: La amplasamentul lucrarilor : Parta , Jimbolia , Buzias , Sannicolau Mare , Lugoj , Faget
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se doreste realizarea lucrarilor de inchidere depozite neconforme de deseuri din mediul urban al judetului Timis : Parta -Sag , Jimbolia , Buzias , Sannicolau Mare , Faget , Lugoj, in cadrul proiectului , , Sistem integrat de management a deseurilor in judesul Timis "si constructia drumurilor de acces aferente acestora.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112360-6 - Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
45222110-3-Lucrari de constructii de rampe de deseuri (Rev.2)
45233226-9-Lucrari de constructii de drumuri de acces (Rev.2)
45233228-3-Lucrari de constructii de acoperiri superficiale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 231, 563.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S125-206833din03.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 856 Denumirea: Inchidere depozite neconforme de deseuri din mediu urban al jud Timis si a drumurilor de acces afere
V.1) Data atribuirii contractului 23.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL - SC SAMAN CONSTRUCTION SRL , LIDERSC IRIDEX GROUP CONSTRUCTII SRL
Adresa postala: B-DUL EROILOR , NR 6-8, Localitatea: VOLUNTARI, Cod postal: 077190, Romania, Tel. +40.21.240.20.56, Fax: +40.21.240.20.56
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 31997795.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28231563.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu -POS Mediu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita reofertarea (prezentarea ofertelor financiare ) , in plic inchis in vederea departajarii .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Timis
Adresa postala: B-dul Revolutia din 1989, Nr 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Tel. +40 256406362, Email: [email protected], Fax: +40 256406424, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2013 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer