Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?PROMOVAREA TURISTICA A BISERICILOR MEDIEVALE SECOLUL XVI DIN TARGOVISTE, cod SMIS 29364 - Achizitie publica de materiale publicitare??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
151.876 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MASTER PRINT SUPER OFFSET S.R.L.,
Anunt de atribuire numarul 140195/17.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142788
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala: Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Punct(e) de contact: SORINA DUDEA, Tel. +40 0245611222, In atentia: Ing.Dragos FOLEA-Manager proiect; Ing.Clara OCNARU - Directia Tehnica, Responsabil Tehnic EIP; Jr.Adrian BREAZA- Responsabil Ach. Publica, Email: [email protected], Fax: +40 0245217951, Adresa internet (URL): www.pmtgv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?PROMOVAREA TURISTICA A BISERICILOR MEDIEVALE SECOLUL XVI DIN TARGOVISTE, cod SMIS 29364 -Achizitie publica de materiale publicitare??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Municipiul Targoviste
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al acestui proiect consta in promovarea turistica a monumentelor istorice de interes national ?Bisericile Medievale sec. XVI din Targoviste? prin crearea unui brand turistic national, care va contribui la valorificarea potentialului cultural-istoric, la imbunatatirea imaginii localitatii, regiunii si a Romaniei, si la stimularea cresterii economice a Municipiului Targoviste prin turism.Obiectivele specifice, constau in extinderea sezonului turistic pe tot timpul anului, crearea conditiilor pentru practicarea mai multor forme de turism (turism cultural, turism ecumenic, turism festivalier, etc), cresterea numarului de turisti si crearea unor noi locuri de munca.Justificarea necesita?ii implementarii proiectului ? Promovarea turistica a Bisericilor Medievale sec. XVI din Targoviste? poate fi facuta din considerente: istorice, culturale, urbanistice, sociale, economice, de mediu, turistice, etc.Promovarea turistica a ?Bisericilor Medievale sec.XVI din Targoviste? va avea un impact national contribuind la dezvoltarea turismului intern deoarece pe harta turistica a Romaniei vor fi inscrise noi obiective vazute ca destinatii turistice mai ales in ceea ce priveste turismul cultural si ecumenic.Prin implementarea acestui proiect se vor atinge obiectivele acestui domeniu major de interventie si anume: -cresterea importantei turismului si culturii in Municipiul Targoviste si in tot judetul Dambovita, ca factor care stimuleaza cresterea economica;
-promovarea Bisericilor Medievale sec. XVI din Targoviste ca produs turistic cu impact national prin organizarea de evenimente periodice (festivaluri, expozitii);
-extinderea sezonului turistic pe toata perioada anului;
-cresterea numarului de turisti in medie cu 15% ;
-crearea de noi locuri de munca (cel putin 3 noi locuri de munca);Activitatea se va concretizata in derularea contractului de servicii de proiectare si realizare a materialelor publicitare, dupa cum urmeaza : A.Elaborarea de ghiduri turistice pentru fiecare dintre bisericile medievale secolul XVI ? Mitropolia Targoviste, Biserica Sf. Nicolaie Andronesti, Biserica Alba (Sf. Trei Ierarhi), Biserica Sf. Gheorghe (Suseni) ;B.Realizarea unui album foto pentru fiecare dintre bisericile medievale secolul XVI ? Mitropolia Targoviste, Biserica Sf. Nicolaie Andronesti, Biserica Alba (Sf. Trei Ierarhi), Biserica Sf. Gheorghe (Suseni ;C.Realizarea de pliante publicitare pentru fiecare dintre bisericile medievale secolul XVI ? Mitropolia Targoviste, Biserica Sf. Nicolaie Andronesti, Biserica Alba (Sf. Trei Ierarhi), Biserica Sf. Gheorghe (Suseni) ;D.Realizarea de postere pentru fiecare dintre bisericile medievale secolul XVI ? Mitropolia Targoviste, Biserica Sf. Nicolaie Andronesti, Biserica Alba (Sf. TreiIerarhi), Biserica Sf. Gheorghe (Suseni)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
151, 876RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S213-352535din06.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31251 Denumirea: ?PROMOVAREA TURISTICA A BISERICILOR MEDIEVALE SECOLUL XVI DIN TARGOVISTE, cod SMIS 29364 -Achizit
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 13
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MASTER PRINT SUPER OFFSET S.R.L.,
Adresa postala: Str. Maria Hagi Moscu, Nr. 5, Sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011153, Romania, Tel. +40 21.223.04.00, Email: -, Fax: +40 21.222.80.25, Adresa internet (URL): -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 632100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 151876.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr. 2822/10.02.2012, POR 2007?2013, A.P.5-Dezv.durabila si prom.turism., DMI 5.3?Prom. potential.turist.si crearea infrastr.neces., in scopul cresterii atractiv.Romaniei ca destina.turist., Operatiunea: Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice??, cod SMIS 29364.
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita, sub forma de clarificare respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Contencios Juridic - Primaria Targoviste
Adresa postala: Str.Revolutiei 1-3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130011, Romania, Tel. +40 245611222, Email: [email protected], Fax: +40 245217951, Adresa internet (URL): http: //www.pmtgv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer