Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Protectie arbore lagar MV DGS 100 si tabla de etansare elasticizare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
66.940 RON

Castigatorul Licitatiei: Triton Industry S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 127463/10.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Dl. Deaconu Gheorghe, Tel. +40 253335045, In atentia: Dlui Deaconu Gheorghe, Email: [email protected], Fax: +40 25334263
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Protectie arbore lagar MV DGS 100 si tabla de etansare elasticizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC CEO SA-Sucursala Electrocentrale Turceni
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune furnizarea de protectie arbore lagar MV DGS 100 si tabla de etansare elasticizare in conformitate cu cerintele aut. ctr.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43620000-5 - Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor (Rev.2)
44175000-7-Panouri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
66, 940RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 319/ET Denumirea: Protectie arbore lagar MV DGS 100 si tabla de etansare elasticizare
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Triton Industry S.R.L.
Adresa postala: Walter Maracineanu Nr 133A, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220063, Romania, Tel. 0252321910, Email: [email protected], Fax: 0252321910
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66940.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere prevederile: - H.G. nr.1024/2011 privind unele masuri de reorganizare a producatorilor de energie electric de sub autoritatea M.E.C.M.Afaceri, prin infiintarea S.C. Complexul Energetic Oltenia ? S.A;
- sentintei nr. 6 pronuntata de Tribunalul Gorj in sedinta publica din data de 16.05.2012 in dosarul nr. 5280.Luand in considerare: - Inregistrarea la O.R.C.de pe langa Tribunalul Gorj a S.C.Complexul Energetic Oltenia ? S.A;
- Radierea SC C.E. Craiova S.A , S.C C.E.Turceni S.A, SC C.E. Rovinari S.A, S.N.L.O. S.A, ;
- Notificarea privind procesul de fuziune; se constata faptul ca prin efectul legii incepand cu data de 31.05.2012 S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in loc. Turceni, str. Uzinei nr.1, judetul Gorj, cod postal 217520, telefon 0253/335045, fax 0253/335081, avand C.U.I 30267310, inregistrata laO.R.C. de pe langa Tribunalul Gorj sub numarul J18/311/31.05.2012, cont virament RO59RZBR0000060014652248 deschis la Raiffeisen Bank ? Sucursala Tg ? Jiu, reprezentata legal prin dl. Constantin Balasoiu in calitate de Director General Executiv si dna. Veronica Nica in calitate de Director Divizie Financiara, preia, toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile S.C. C.E. Turceni S.A si pe cale de consecinta se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din executarea contractului incheiat cu SC TRITON INDUSTRY SRL, astfel incat partile contractante sunt SC CEO SA -Sucursala Electrocentrale Turceni si SC SC TRITON INDUSTRY SRL
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. T. Vladimirescu nr.34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253212536, Fax: +40 253212536
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC CEO SA-Sucursala Electrocentrale Turceni SA-Directia Comerciala
Adresa postala: Str. Uzinei nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Fax: +40 253334263
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2012 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer