Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PT+CS+DE si Regulament de exploatare pentru: Reabilitarea statiei de pompare de desecare Aranca, jud.Timis


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.171 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL
Anunt de atribuire numarul 132704/14.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Roxana Popa, Tel. +40 0213322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: activitati conexe agriculturii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PT+CS+DE si Regulament de exploatare pentru: Reabilitarea statiei de pomparede desecare Aranca, jud.Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Amenajari de desecare din cadrul Filialei Timis
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare: reactualizarea PT+CS+DE si Regulament de exploatare pentru Reabilitarea statiei de pompare de desecare Aranca, jud. Timis, la ob: Modernizarea/reabilitarea statiilor de pompare de desecare SP Cruceni, SP Cenei, SP Macedonia, SP Aranca, SP Livezile 1, ptr.imbunatatirea parametrilor de functionare a statiilor de pompare, a retelei de canale si a constructiilor hidrotehnice aferente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 171RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12.11.110 Denumirea: PT+CS+DE si Regul.de expl.ptr.Reabilit.statiei de pompare de desecare Aranca, jud. TM
V.1) Data atribuirii contractului 06.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL
Adresa postala: Str.Costisa nr.24, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. 0217772376, Email: -, Fax: 0214442740
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14857.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14171.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2013 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer