Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PUG Municipiul Codlea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
345.100 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. URBAN TEAM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 28285/22.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 14108
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Codlea
Adresa postala: str. Lunga, nr.33, Localitatea: Codlea, Cod postal: 505100, Romania, Punct(e) de contact: VIOLETA LUKACS, Tel.0268251650, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268251809, Adresa internet (URL): Mun. Codlea, str. Lunga, nr.33, jud. Brasov
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PUG Municipiul Codlea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Teritoriu administrativ alMunicipiului Codlea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reactualizare PUG Municipiul Codlea
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74220000-7 - Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
345, 100RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
punctajul financiar
60%
Descriere:
2.
punctajul tehnic
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 276 Denumirea: PUG mun.Codlea
V.1) Data atribuirii contractului 10/9/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. URBAN TEAM S.R.L.
Adresa postala: B-dul Mihalache Ion, nr. 150, Sc A, Et.1, Ap.8 , Sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011207, Romania, Tel.021/6486870, Fax: 021/6486870
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 300000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 345100.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Brasov
Adresa postala: Str. 15 Noiembrie nr.45, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500097, Romania, Tel.0268/419615
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiu Juridic Primaria mun. Codlea
Adresa postala: Str. Lunga nr.33, Localitatea: Codlea, Cod postal: 505100, Romania, Tel.0268/251650, Email: [email protected], Fax: 0268/251809, Adresa internet (URL): [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2007 11:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer