Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PUNEREA IN CONFORMITATE CU NTPEE 2008 A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE DE UTILIZARE GAZE NATURALE CARE ALIMENTEAZA CU COMBUSTIBILI GAZOSI-CONVECTOARE , SOBE DE INCALZIT, APARATE PENTRU PREPARAREA APEI CALDE, ARZATOARE MOBILE, CALORIFERE ( MONTATE LA GRUP SAU C


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
583.820 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMINSTA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141931/02.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 137943
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: str. Salcamilor , nr. 23, Localitatea: Tg.Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Florina Fratila, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PUNEREA IN CONFORMITATE CU NTPEE 2008 A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE DE UTILIZARE GAZE NATURALE CARE ALIMENTEAZA CU COMBUSTIBILI GAZOSI-CONVECTOARE , SOBE DE INCALZIT, APARATE PENTRU PREPARAREA APEI CALDE, ARZATOARE MOBILE, CALORIFERE ( MONTATE LA GRUP SAU CAPETELE DE ERUPTIE LA SONDE ) EXISTENTE LA CASUTELE OPERATOR, SEDII DE FORMATIE, STATII DE INJECTIE, SECTII DE PRODUCTIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sectiile de productie Sarmasel, Sg. de Padure, Grebenis, Sg. de Mures, Taga, Muntenia.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PUNEREA IN CONFORMITATE CU NTPEE 2008 A INSTALATIILOR TEHNOLOGICE DE UTILIZARE GAZE NATURALE CARE ALIMENTEAZA CU COMBUSTIBILI GAZOSI-CONVECTOARE , SOBE DE INCALZIT, APARATE PENTRU PREPARAREA APEI CALDE, ARZATOARE MOBILE, CALORIFERE ( MONTATE LA GRUP SAU CAPETELE DE ERUPTIE LA SONDE ) EXISTENTE LA CASUTELE OPERATOR, SEDII DE FORMATIE, STATII DE INJECTIE, SECTII DE PRODUCTIE: LOT 1 ? SECTIA DE PRODUCTIE SARMASELLOT 2 ? SECTIA DE PRODUCTIE SG. DE PADURELOT 3 ? SECTIA DE PRODUCTIE GREBENISLOT 4 ? SECTIA DE PRODUCTIE SG. DE MURESLOT 5 ? SECTIA DE PRODUCTIE TAGALOT 6 ? SECTIA DE PRODUCTIE MUNTENIASe doreste ca instalatiile de utilizare gaze naturale si aparatele consumatoare de combustibili gazosi sa indeplineasca criteriile de functionare in siguranta impuse de normativul NTPEE 2008 si legislatia in vigoare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531200-8 - Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
583, 820.41RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 19342 Denumirea: PUNEREA IN CONFORMITATE CU NTPEE 2008 A IT DE UTILIZARE GAZE NAT Lot 1, 2, 3, 4 si 5
V.1) Data atribuirii contractului 21.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINSTA S.R.L.
Adresa postala: str. Viilor, nr. 742, Localitatea: Cristesti, Cod postal: 547185, Romania, Tel. 0265/252724, Email: [email protected], Fax: 0265/252724
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 531725.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 474606.35 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4, 5
Contract nr: 19576 Denumirea: PUNEREA IN CONFORMITATE CU NTPEE 2008 A IT DE UTILIZARE GAZE NAT Lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 26.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GOGAN SRL
Adresa postala: Str. Rahovei Nr.50, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100028, Romania, Tel. +40 244522584, Email: [email protected], Fax: +40 244522584
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 135916.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 109214.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor, fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prinintocmirea, in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoareReofertarea se aplica in cazul ofertelor cu acelasi pret ?? clasate pe primul loc ?? . In acest caz comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidere.Intrucat caietele de sarcini nu pot fi incarcate pe SEAP , din motive tehnice ( au dimensiunea de 702 MB), operatorii eceonomici interesati pot intra in posesia acestuia in temeiul art. 40 alin. 2 si 3 din OUG 34/2008.Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul autoritatii contractante din Tg.Mures, str. Salcamilor , nr. 23, serviciul contracte, persoana contact Florina Fratila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Mures
Adresa postala: str. Bolyai nr. 30, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 265260323, Fax: +40 265267856
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Sucursala Tg-Mures, Serviciul Contracte
Adresa postala: str. Salcimilor nr.23, Localitatea: Tg-Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 265402800, Email: [email protected], Fax: +40 265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.07.2013 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer