Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Punerea in siguranta a conductei de aductiune Fir II STA Valenii de Munte -N.H. Movila Vulpii -tronson "0"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
569.663 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NICONS SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 96829/08.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA
Adresa postala:  str Gh Gr CANTACUZINONR.304, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100466, Romania, Punct(e) de contact:  MADALINA DOBRE, Tel. 0244512600, Email:  [email protected], Fax:  0244515035
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Punerea in siguranta aconductei de aductiune Fir IISTA Valenii de Munte -N.H. Movila Vulpii -tronson "0"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: STA Valenii de Munte
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Punerea in siguranta aconductei de aductiune Fir IISTA Valenii de Munte -N.H. Movila Vulpii -tronson "0" in vederea asigurarii alimentarii cu apa a beneficiarilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
569, 663.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Punerea in siguranta aconductei de aductiune Fir IISTA Valenii de Munte -N.H. Movila Vulpii -tro
V.1) Data atribuirii contractului 10/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NICONS SRL
Adresa postala:  STR. PRINCIPALA NR.477, Localitatea:  LIPANESTI, Cod postal:  2000, Romania, Tel. 0244215834, Fax:  0244215834
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 652994.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 569663.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str.Gh.Lazar nr.6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  2000, Romania, Tel. 0244544781, Email:  [email protected], Fax:  0244523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala:  str.Emil Zola nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  2000, Romania, Tel. 0244522445, Email:  [email protected], Fax:  0244522452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. -Compartiment Contencios
Adresa postala:  str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.304, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100466, Romania, Tel. 0769074776, Email:  [email protected], Fax:  0244522452
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2010 08:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer