Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Punerea in siguranta a acumularii Negreni si acumularii Cal Alb, jud. Botosani.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.944.527 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMBETON SA
Anunt de atribuire numarul 70211/23.07.2009
Informatii anunt de participare asociat 65404
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: VALERIU ANDREESCU, Tel.0232218192, Email: [email protected], Fax: 0232213884
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Punerea in siguranta a acumularii Negreni si acumularii Cal Alb, jud. Botosani.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: 15 km AMONTE LOCALITATE SAVENI SI 4 KM AVAL LOCALITATE HUDESTI, JUD. BOTOSANI
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Refacere pereu beton, schimbare echipament hidromecanic la turnul de manevra, etansare rosturi golire de fund, disipator de energie, aparare de mal, sisteme de avertizare alarmare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247000-0 - Lucrari de constructii de baraje, canale, canale de irigatie si apeducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 944, 527.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
OFERTA ECONOMICA
70%
Descriere:
2.
PROGRAMUL CALITATII
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1359 Denumirea: PUNEREA IN SIGURANTA A ACUMULARII NEGRENI SI A ACUMULARII CAL ALB, JUDETUL BOTOSANI
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMBETON SA
Adresa postala: BD. CHIMIEI, NR 14, IASI, Localitatea: IASI, Cod postal: 700293, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6944527.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Adresa postala: B-dul A. Panu, nr. 25, localitatea Iasi, judetul Iasi, Localitatea: iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.023.217808, Fax: 023.217808
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3 , ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642 , ,Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
oficiul Juridic-Directia Apelor Prut
Adresa postala: Adresa postala: Th. Vascauteanu, nr.10 , ,Localitatea: IAsi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232218192, Fax: 0232213884
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2009 15:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer