Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Racord S.R.M. Clinceni, jud. Ilfov


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
65.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. STAZA INVEST S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 104921/29.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala:  Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551018, Romania, Punct(e) de contact:  Mihaela Hentea, Tel. 0269803203, Email:  [email protected], Fax:  0269844832, Adresa internet (URL):  www.transgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Racord S.R.M. Clinceni, jud. Ilfov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud. Ilfov
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Racord S.R.M. Clinceni, jud. Ilfov
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231221-0 - Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
65, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 148 Denumirea: Racord S.R.M. Clinceni, jud. Ilfov
V.1) Data atribuirii contractului 3/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. STAZA INVEST S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Marasesti nr. 21-23, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  000000, Romania, Tel. 021/3356856, Fax:  021/3356856
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Precizam: Contractul initial a fost incheiat intre Primaria Clinceni si SC. Staza Invest SRL, iar ulterior a fost preluat de catre SNTGN Transgaz SA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu - sectia comerciala
Adresa postala:  B-dul Victoriei nr.11, Localitatea:  Sibiu, Cod postal:  000000, Romania, Tel. 0269/217702, Fax:  0269/217702
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A
Adresa postala:  P-ta C.I.Motas nr.1, Localitatea:  Medias, Cod postal:  551130, Romania, Tel. 0269/803333, Fax:  0269/803403
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2011 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer