Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Racorduri pentru tevi si adaptoare pentru flanse


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.131.915 RON

Castigatorul Licitatiei: KRISTALY KFT
Anunt de atribuire numarul 148452/05.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144115
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Ferenc Fekete, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Racorduri pentru tevi si adaptoare pentru flanse
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Racorduri pentru tevi si adaptoare pentru flanse.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163230-1 - Racorduri pentru tevi (Rev.2)
44167111-9-Adaptoare pentru flanse (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 131, 914.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1848 Denumirea: Racorduri pentru tevi si adaptoare pentru flanse
V.1) Data atribuirii contractului 31.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KRISTALY KFT
Adresa postala: SIOFOK, FO u 15-17, Localitatea: NA, Cod postal: H - 8600, Hungary, Tel. 003684510089, Email: [email protected], Fax: 003684312931
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1131988.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1131914.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Deschiderea ofertelor: - locul deschiderii ofertelor : la sediul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mures, str. Kos Karoly, nr. 1- ofertele se vor deschide la data si ora mentionata in anuntul de participare .Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: participantii la sedinta de deschidere vor prezenta o imputernicire semnata/parafata de conducatorul operatorului economic/ofertantului , intocmita conform modelului Formular nr. 2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritateacontractanta va solicita reofertareain plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: Str. Justitiei Nr. 1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Fax: +40 265311827
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540.297, Romania, Tel. +40 265208881, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 15:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer