Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?RAME SI CAPACE DE CANAL CAROSABIL, NECAROSABIL SI GRATARE PLUVIALE DIN MATERIALE COMPOZITE?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.471.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137439/14.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 131732
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL 2000 S.A. PITESTI
Adresa postala: B-DUL I.C.BRATIANU, NR.24 A, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110004, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte Achizitii Publice, Tel. +40 248625050, In atentia: MIHAI VIOREL BURCUS, Email: [email protected], Fax: +40 248223540, Adresa internet (URL): www.apa-canal2000.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?RAME SI CAPACE DE CANAL CAROSABIL, NECAROSABIL SI GRATARE PLUVIALE DIN MATERIALE COMPOZITE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia S.C. APA CANAL 2000 S.A.situata in Pitesti, str. Tirgul din Vale nr. 19.
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de produse constand in urmatoarele : A.rama si capac carosabilD 400 din materialecompoziteB.rama si capac carosabil C 250 din materialecompoziteC.rama si capac necarosabilB 125 din material e compoziteD.ramesi gratare stradale( 40 x 45 cm) din materiale compozite
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44142000-7 - Rame (Rev.2)
44423750-3-Capace pentru canale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 471, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S139-232798din16.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 16557 Denumirea: Furnizare rame si capace de canal carosabil, necarosabil si gratare pluviale din materiale compozite
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KING INDUSTRIAL ENTERPRISES S.R.L.
Adresa postala: sect.4, b-dul Libertatii, nr.1, bl. A1, sc.4, et.1, ap.71, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040127, Romania, Tel. 021 335 74 85, Email: [email protected], Fax: 021 337 2371, Adresa internet (URL): www.kingindustrial.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1471000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 6, 669, 366.9 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Judetean Arges
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110023, Romania, Tel. +40 248216599, Fax: +40 248216599
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contracte Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Craiovei nr. 38, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110004, Romania, Tel. +40 248222445, Fax: +40 248222445
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.12.2012 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer