Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba - suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
231.366 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DRUMET OAS SRL
Anunt de atribuire numarul 72252/13.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel.0357731100, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0357731287
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba - suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 709 Sicula Gurba
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Suplimentare lucrari - Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233223-8 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
231, 366RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13360 Denumirea: Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba - suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 10/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DRUMET OAS SRL
Adresa postala: JUD. SATU MARE, STR. PRINCIPALA, NR. 603, ,Localitatea: CERTEZE, Cod postal: 447100, Romania, Tel.0261854430, Fax: 0261854430
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 237825.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 231366.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Arad
Adresa postala: str. General Vasile Milea, nr. 2-4, ,Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel.0257228908, Email: [email protected], Fax: 0257251700, Adresa internet (URL): www.tribunalularad.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad - Biroul Juridic Contencios Administrartiv
Adresa postala: str. Corneliu Coposu, nr. 22, ,Localitatea: Arad, Cod postal: 310000, Romania, Tel.0357.371.100, Email: [email protected], Fax: 0357.371.287, Adresa internet (URL): wwwcjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2009 15:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer