Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba, km 49+450 51+000


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
477.586 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUMET OAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 81551/10.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 68227
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala: ARAD, str. Corneliu Coposu, FN, Localitatea: Arad, Cod postal: 310003, Romania, Punct(e) de contact: NADIA RALUCA LUCACI, Tel.0357.371.100, In atentia: Livia DUMITRU, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0357.371.287, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba, km 49+450 51+000
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba, km 49+450 51+000
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba, km 49+450 51+000
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233223-8 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
477, 586RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
17
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10188 Denumirea: Ranforsare DJ 709 Sicula Gurba
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUMET OAS S.R.L.
Adresa postala: str. Principala, nr. 603, Localitatea: Certeze, Cod postal: 447100, Romania, Tel.0261854430, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0261854430
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 817551.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 477586.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL ARAD
Adresa postala: GEN. VASILE MILEA; nr. 2-4, Localitatea: Arad, Cod postal: 310131, Romania, Tel.0257228908, Email: [email protected], Fax: 0257251700, Adresa internet (URL): www.tribunalularad.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Arad-Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: Bd. Revolutiei NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel.0257281600, Fax: 0257212188, Adresa internet (URL): www.cjarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2009 16:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer