Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Ranforsare DJ 709 Sicula km 45+500-46+800 - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
52.396 RON

Castigatorul Licitatiei: DRUMET OAS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 88168/26.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Arad
Adresa postala:  Str. Corneliu Coposu nr. 22, Arad, Localitatea:  Arad, Cod postal:  310003, Romania, Punct(e) de contact:  NADIA RALUCA LUCACI, Tel. 0357731100, Email:  [email protected], Fax:  0357731287, Adresa internet (URL):  www.cjarad.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Ranforsare DJ 709 Sicula km 45+500-46+800 - lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
repararea degradarilor aparute ca urmare a traficului din zona
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233223-8 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei soselelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
52, 396RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
43
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9022 Denumirea: Ranforsare DJ 709 Sicula km 45+500-46+800 - lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 7/13/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DRUMET OAS S.R.L.
Adresa postala:  str. Principala, nr. 603, Localitatea:  Certeze, Cod postal:  447100, Romania, Tel. 0261854430, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0261854430
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54078.99 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52396.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CJ ARAD, Biroul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala:  str.Corneliu Coposu, nr. 22, Localitatea:  ARAD, Cod postal:  310003, Romania, Tel. 0357731100, Email:  [email protected], Fax:  0357731287
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2010 10:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer