Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - RASINI SCHIMBATOARE DE IONI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
250.409 RON

Castigatorul Licitatiei: DAFCOCHIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138797/20.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130888
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, Str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse, Tel. +40 253372556, In atentia: Sing. RADU EUGEN, Email: [email protected], Fax: +40 253372590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
RASINI SCHIMBATOARE DE IONI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIAS.A.
SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Rasini schimbatoare de ioni tip: PUROLITE C 150 PLH, PUROLITE A 500 PL, PUROLITE C 150 H, PUROLITE C 100 H, PUROLITE A 100, PUROLITE A 400, cu respectarea cerintelor din Caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24327400-6 - Produse pe baza de rasina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
250, 408.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 547/ER Denumirea: Rasini schimbatoare de ioni
V.1) Data atribuirii contractului 09.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DAFCOCHIM S.R.L.
Adresa postala: STR. BUDIULUI NR. 68, CORP C1, ETAJ, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540390, Romania, Tel. 0265 264 909, Email: [email protected], Fax: 0265 268 173
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 250408.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1Ofertantii care fac dovada ca sunt intrep mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform Legii nr.346/2004, art. 16, alin2. 2 Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proi de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr34/2006 si HG925/2006. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractuale din proiectul de contr, dar comisia inainte de a lua o hotarare are obligatia de a incerca negocierea acestora.3Toate doc si cerintele solicitate prin doc de atribuire, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa(exceptie situatia in care ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere in conf cu art11, alin4 din HG 925/2006)Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Nu se admit completari cu doc dupa inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.Dupa deschidereaofertelor se vor cereclarificari numai la doc depuse daca este cazul, conform art.78 din HGnr925/2006.Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a GBE a contractului. Doc din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: prezentul este conform cu originalul semnat si stampilat. 4 In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala+sustinere, se respecta cerintele Anexei 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP.5In cazul ofertelor clasate pe primul loc, care au acelasi pret se va solicita o noua oferta fin, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, pana la stabilirea ofertei castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul JURIDIC
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI , Str. Eneregticianului, nr. 25, judetul GORJ., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253372590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 14:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer