Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilit. si modern. pct. termice si retele termice secund., sist. teleurm. teletransm. telegest pt. ans. locuinte Teilor 1 si Eminescu 2, mun. Botosani, lucr. suplim


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
97.801 RON

Castigatorul Licitatiei: Elsaco Electronic S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 110828/08.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala:  str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Anitei, Tel. 0231530143 int.103/0231515142, Email:  [email protected], Fax:  0231515142/0231531595
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilit. si modern. pct. termice si retele termice secund., sist. teleurm. teletransm. telegest pt. ans. locuinte Teilor 1 si Eminescu 2, mun. Botosani, lucr. suplim
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Teilor 1 si Eminescu 2, mun. Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilit. si modern. pct. termice si retele termice secund., sist. teleurm. teletransm. telegest pt. elimin. pierderilor de energie termica, eliminarea pierderilor volumetrice de ag. termic, cresterea randamentelor de transport al energiei termice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231100-6 - Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
31644000-2-Diverse dispozitive de inregistrare a datelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
97, 801.19RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10141 Denumirea: Reabilit. si modern. pct. termice si retele termice secund., sist. teleurm. teletransm. telegest pt.
V.1) Data atribuirii contractului 5/17/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala:  Str. Pacea (Ocolitor), FN, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  RO-710137, Romania, Tel. 0231507060, Email:  [email protected], Fax:  0231507061, Adresa internet (URL):  http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 97802.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 97801.19 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In mun. Botosani se desfasoara invest. reabilit. si modern. sistem de termofic. din mun. BT. In cadrul acestui progr. in 2010 s-a incheiat cu As. formata din SC Elsaco Electronic SRL si SC Aquaterm SRL contr. de Reabilit. si moderniz. pct. termic. retele termic. sec. sist. de teleurm, teletransm. si telegest. pt. ans. de loc. Teilor1 si Eminescu2. In timpul derularii au aparut situatii neprevazute care au dus la necesit. complet. solutiei initiale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Botosani
Adresa postala:  Str. Maxim Gorki, nr.8, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Tel. 0231511739, Email:  [email protected], Fax:  0231531832
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Municipiului Botosani
Adresa postala:  Str. Piata Revolutiei, nr.1, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710236, Romania, Tel. 0231502200, Fax:  0231531595
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2011 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer