Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Reabilitare infrastructura zona periurbana cartier Priseaca ? Statie de epurare -executie lucrari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
139.228 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. COMPLIS S.A.
Anunt de atribuire numarul 103569/09.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL TARGOVISTE
Adresa postala:  Revolutiei 1-3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130011, Romania, Punct(e) de contact:  SORINA DUDEA, Tel. 0245611222, Email:  [email protected], Fax:  0245217951, Adresa internet (URL):  www.pmtgv.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Reabilitareinfrastructura zona periurbana cartier Priseaca ? Statie deepurare -executie lucrari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL TARGOVISTE, CARTIER PRISEACA ? STATIE DE EPURARE
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pe parcursul derularii contractului de lucrari s-a constatat necesitatea realizarii anumitor lucrari suplimentare conform dispozitiei de santier.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
139, 227.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 953 Denumirea: Reabilitareinfrastructura zona periurbana cartier Priseaca ? Statie deepurare -executie lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 1/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. COMPLIS S.A.
Adresa postala:  Str.Unirii 72 B, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130089, Romania, Tel. 0245/211671, Fax:  0245/211531
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 139227.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 139227.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Acest act aditional s-a incheiat conform art.122 lit.i) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Pentru acest obiectiv s-a publicat invitatia de participare nr. 100704/15.11.2007, s-a incheiat contractul de lucrari nr.3117/11.02.2008, s-a publicat anunt de atribuire nr.14816/26.03.2008.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Calea Bucuresti nr.3, Localitatea:  Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal:  130104, Romania, Tel. 0245612344, Email:  [email protected], Fax:  0245611893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=120
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios Juridic - Primaria Municipiului Targoviste
Adresa postala:  Str. Revolutiei, nr. 1-3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130011, Romania, Tel. 0245611222/int.133, Email:  [email protected], Fax:  0245217951, Adresa internet (URL):  www.pmtgv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.03.2011 16:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer